”Vi vill att bonden ska utnyttja sin kunskap, intelligens och erfarenhet till max”

Genom koll på parametrar som tillväxt, hälsa och stressnivå hos djuren vill BMP Innovation hjälpa grisföretagare att förutse och planera sin produktion. I ett EIP Agri-projekt har de tillsammans med grisföretagare utvecklat ett system som ska kunna göra djurskötarens arbetsuppgifter roligare.

 

Graham McCarthy är vd på BMP Innovation, som beviljats 5,2 miljoner kronor via EIP Agri för sitt Projekt Pigg. 
– Vi försöker ta den modernisering som skett i många andra branscher och föra över den till lantbruket, berättar Graham om företaget.Foto: BMP innovation


BMP Innovation är ett svenskt Solna-baserat företag, vars grundare och medarbetare från början kommer från teknikbranschen. Företagsidén är att överföra modern teknologi till nya marknader.

– Tidigare har vi framför allt varit verksamma inom militär- och medicinindustrin. Men så upptäckte vi att jordbruksindustrin inte bara är stor, utan att det också finns ett behov av digitalisering och modernisering. Man kan kalla det för olika buzzwords, men i princip innebär det att man ökar förädlingsgraden på arbetet som man gör på bondgårdar, berättar företagets vd, Graham McCarthy.
 

Vilken metabolisk effektivitet har grisarna? Upplever de stress? När förväntas de uppnå optimal slaktvikt? Det är frågor som BMP Innovations system förhoppningsvis ska kunna ge svar på i framtiden. Systemet inkluderar en vanlig färgkamera och en infraröd. 
– Vi försöker lägga all intelligens i kameran, så du är inte beroende av något annat. Du behöver inget nätverk, allt för att göra det enklare och billigare. Och vårt system kan mäta temperaturer, det kan ingen annan såvitt jag vet, svarar Graham McCarthy på frågan om vad som skiljer BMP Innovations system från andra liknande på marknaden. Foto: BMP Innovation

Tar tempen på kor

BMP Innovations teknologi kan principiellt beskrivas som en eller flera kameror, med en värmekamera i centrum, eller sensorer som letar upp ett föremål, känner igen det och gör olika mätningar på föremålet. Inom det militära kallas teknologin för Infrared Search and Track (IST).

Genom att kartlägga var inom lantbruket ett dylikt system skulle kunna komma till nytta, hamnade Graham och hans kollegor först i mjölkbranschen, där systemet kan användas till att identifiera kons öga för att mäta hennes kroppstemperatur.

– Av en slump så halkade vi in på grisindustrin för ungefär två år sedan, i och med ett samarbete med ett stort kinesiskt företag som ville att vi skulle överföra vår teknologi till deras grisproduktion. Sedan blev det afrikansk svinpest i Kina, samtidigt som de drog i handbromsen för investeringar i utländska företag. Då lades samarbetet med Kina ner och vi ansökte om och blev beviljade stöd från EIP Agri för att kunna fortsätta med grisprojektet som fick namnet Projekt Pigg.

Koll på tillväxten

Arbetet inom gris startade med att med hjälp av grisföretagare ta reda på vad det är för arbetsuppgift som man skulle vilja bli av med i stallarna.

– Då kom vi fram till att det här med att mäta tillväxt var något de var intresserade av, eftersom det tar tid och är besvärligt och inte görs tillräckligt ofta. Vi har därmed tagit fram ett system som mäter och följer storleken på grisen. Via ett AI-system, som dock inte är helt färdigutvecklat än, ska man sedan kunna lista ut; är det här en bra eller dålig tillväxt, är grisarna friska eller sjuka, äter de som de ska, är det någon som blir mobbad och så vidare.

Som stöd i arbetet har BMP Innovation bland annat haft ett kanadensiskt team, som forskat mycket på mätningar på gris med hjälp av olika kamerasystem.

Minska tungt arbete

I dag är EIP Agri-projektet just avslutat och BMP Innovation har påbörjat samarbete med en stor dansk leverantör inom branschen samt forskare i Sverige och Kanada med mål att få till vidareutveckling av systemet till en färdig kommersiell produkt.

– Just nu har bland annat Skiold några testsystem hos sig, som de integrerat i sin plattform. De ska försöka validera systemet, och sedan lyfta in det som en del av sin produktportfölj och på så vis utveckla det. Systemet behöver integreras med andra system, ingen bonde vill ju ha sex olika datorer, säger Graham och fortsätter:

– Det finns långtgående tankar med det här – naturligtvis djurvälfärdsaspekter, men även aspekter som rör lönsamhets- och produktionseffektivitet. Troligtvis behövs det bara en eller två kameror per avdelning. Och med hjälp av informationen från dem kan en skicklig djurskötare dra slutsatser om resten av grisarna också. Vi vill att bonden ska utnyttja sin kunskap, intelligens och erfarenhet till max, inte stå och trycka in grisar i en bur och skriva ner för hand vad de väger.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 01 november 2021

Senaste