Små överskott på smågrismarknaden

Med stigande kostnader i grisproduktionen ökar incitamenten att ställa slaktgrisar stallar tomma. Grisföretagaren har frågat våra större slakterier om de har sett några förändringar i förmedlingen av smågrisar.

 

Det märks inga stora överskott av smågrisar hos slakteriernas smågrisförmedlingar ännu, trots försämrad lönsamhet i slaktgrisproduktionen.Foto: Erik Brink


Under året har foder- och energi­kostnaderna stigit samtidigt som grispriserna har legat relativt stilla. Under tidigare perioder med dålig lönsamhet har en del slaktgrisproducenter valt att ställa sina stallar tomma, vilket slår mot smågrisproducenter som inte kan ställa om sin produktion lika snabbt. Grisföretagaren har under hösten talat med fodersäljare som bekräftar att de har kunder som upphör med sin produktion. Dock verkar påverkan på marknadsbalansen för förmedlingsgrisar än så länge vara ringa.

Vi har ställt tre frågor till landets tre största slakterier/förmedlare av smågrisar:

Caroline Germer Skövde Slakteri

Hur ser marknadsbalansen för smågrisar ut för tillfället?

– Vi har ett mindre överskott av smågrisar som vi kontinuerligt rullar framför oss. Vi löser det genom att alla hjälps åt och våra leverantörer anstränger sig för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Vad beror förändringen på?

– Överskottet beror på en ökad produktivitet hos våra små­grisproducenter, normala varia­tioner och en något minskad beläggning i slaktgrisstallarna.

Vad är din prognos för smågrismarknaden?

– Vi ser en fortsatt tajt balans mellan tillgång och efterfrågan som vi jobbar ihop med våra leverantörer för att hålla under kontroll. För branschen är det viktigt att vi jobbar tillsammans för att föra vidare de ökade kostnaderna i produktionen i hela kedjan, från smågrisproducent till konsument.

Maria Rodriguez HK Scan

Hur ser marknadsbalansen för smågrisar ut för tillfället?

– För tillfället är det ett periodvis överskott på smågrisen.

Vad beror förändringen på?

– Förändringen beror främst på ökad produktion inom sugg­ledet.

Vad är din prognos för smågrismarknaden?

– Smågrisbalansen är skiftande i perioder med överskott och underskott. Genom kommunikation med våra leverantörer så arbetar vi för att göra det bästa av situationen.

Paul Robertson KLS Ugglarps

Hur ser marknadsbalansen för smågrisar ut för tillfället?

– Det är en relativt fin balans på smågrisen för närvarande. Men det är en väldigt smal korridor mellan plus-balans-minus och marknaden flyttar sig hela tiden mellan de tre förhållandena och det går som regel väldigt snabbt mellan ytterligheterna. Det har skett en successiv förflyttning i marknaden från ett periodvis minus till balans.

Vad beror förändringen på?

– Vi tror inte på ett nominellt överskott men däremot kan det ändå bli en temporär viss obalans beroende på att det finns smågrisproduktion som varit påverkad av saneringsarbete under detta året men som återgått till normal produktion. Samtidigt har det varit en något högre slaktvikt hittills i år.

Vad är din prognos för smågrismarknaden?

– När vi går in i sista kvar­talet inklusive årsskiftet så är det mycket möjligt att slaktvikterna sjunker något mot nuläget. Då ökar också omsättningen i ­stallarna och därmed också efterfrågan på smågrisar. Ett generellt behov i sista kvartalet är att alla kommer neråt i vikt på slaktsvinen i god tid inför årsskiftet då de extra helgdagarna i sig självt skapar en viss buffert som kan leda till lite väntetid på nyåret.

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 november 2021

Senaste