”Vi vill stärka förtroendet för det vi gör”

Svenskt kötts film om slakt och djurhållning i Sverige, har fått många positiva reaktioner och väckt stolthet bland lantbrukare och konsumenter.

"Många har uttryckt att vi är modiga och att man är stolt över att vara en del av en bransch som kan visa upp sig på det här sättet, säger Isabel Moretti om en del av kommentarnerna man fått kring filmen. Foto: Svenskt kött

Filmen ”Hur djur blir till mat” lades upp av Svenskt kött på YouTube och deras hemsida i mitten av oktober och har sedan dess setts över 18 000 gånger. Syftet med filmen var att ge en ökad inblick i jobbet som lantbrukarna utför, hur djurhållningen ser ut och hur slakt går till. Enligt Isabel Moretti vd på Svenskt Kött har filmen fått ett positivt genomslag.

Vilka reaktioner har filmen fått? 

– Vi har fått väldigt mycket positiva reaktioner. Inte bara ”tummen upp” och ”gilla” utan också personliga mejl och det är även många som har ringt direkt till oss för att berätta om hur glada de är över den här filmen. Många har uttryckt att vi är modiga och att man är stolt över att vara en del av en bransch som kan visa upp sig på det här sättet.

Reaktionerna har kommit både från folk som jobbar inom branschen och från konsumenter.

– Många av konsumenterna har uttryckt att de blir väldigt rörda och känslomässigt påverkade av att se hur man jobbar i Sverige. Det är ingen som pratat om att det är otäckt att se slakt utan det är de här människorna bakom som man har blivit berörd och påverkad av. Att få se deras genuina engagemang och stolthet över att jobba är något många reagerat positivt på, säger Isabel. Enligt henne har reaktionerna från lantbrukare och andra inom branschen varit nästan samma som dem från konsumenterna.

Hur känns det att ni fått så positiva reaktioner?

– Vi hade aldrig kunnat drömma om att det skulle vara så här positivt mottagande. Vi vill ju gå ut ännu bredare och vill att ännu fler ska se det här och vi vill liksom hjälpa hela vår bransch att ta steget framåt nu. Det finns kritik mot oegentligheter som förekommer hos oss och de ska vi hantera. Vi ska inte ge våra kritiker tillfälle att hitta fel hos oss. Vi behöver fortsätta stärka allt och berätta om allting positivt vi gör, säger Isabel och fortsätter:

– Slakt är ju ett svårt ämne och det finns så mycket tankar och känslor kopplade till slakt och det är svårt att kommunicera. Vi är ju otroligt glada över att vi har lyckats hitta en balansgång där, där vi kan berätta om de svåra sakerna vi gör och känner att det bär. Vi ska vara transparanta och öppna med det vi gör utan att vi tvivlar och tvekar.

Har ni fått några negativa reaktioner?

– Nej. Några har tryckt tummen ner på YouTube, men det är det enda negativa. Är det någon som tyckt något illa så har de inte vänt sig till oss med det. Vi har ju våra kritiker som vi känner igen och som vi har våra duster med emellanåt. Det är ju ett gäng som återkommer men den här gången har vi inte hört någonting.

Varför tror du att det är så?

– Vi har ju funderat jättemycket på vad det beror på. En tanke är att de inte har nåtts av det och då behöver vi fortsätta berätta om att vi har gjort det här. Men det jag tror ligger närmare till hands är att de inte vill ge den här filmen uppmärksamhet. Jag tror inte de tycker att det är positivt utifrån deras intressen. De vinner bara på om det finns dålig kommunikation kring slakt och det är inte bra för deras agenda att det finns andra bilder som förstärker förtroendet för vår bransch och det vi gör.

Vad var främsta syftet med filmen?

– Vi är ganska blåslagna och tilltufsade efter ganska mycket negativ kommunikation som har kommit ut kring vår bransch, framför allt kring djurhållning och slakt. Men det är många gånger extremt vinklat och en extremt negativ bild. Och vi behöver berätta historien på vårt sätt och ur vårt perspektiv. Samtidigt vill vi stärka förtroendet för det vi gör och få fler att räta på ryggen och känna sig glada över att vara en del av det här.

Vad blir nästa steg?

– Det här kommer bli en del av Svenskt kötts dagliga kommunikation. Vi kör ju mycket kommunikation om hållbarhet och djuromsorg och matinspiration men vi kommer också att prata slakt. Vi kommer också att göra kortare versioner av filmen och vi kommer att göra fler filmer om slakt. Vi har bara öppnat den här dörren.

Vad hoppas du att detta ska leda till?

– Framför allt, att nästa gång som vi får smygfilmade filmer som visas på SVT eller sociala medier, att det finns en ökad immunitet hos konsument att kanske vara lite mer nyanserad när de drar slutsatser om vår bransch, så att inte slagen blir så hårda. Vi behöver lyfta upp det här en nivå som gör att vi inte blir så sårbara och det kan vi bara göra genom att visa den andra sidan också, den positiva sidan. Det kommer fortsätta förekomma oegentligheter och det kommer att ske fel inom djurhanteringen och varje gång är ju ett fall för mycket och det ska vi såklart åtgärda men det är viktigt att vi hamnar i en situation där vi kan hantera de enskilda fallen och att de inte blir ett slag mot hela branschen.

Se filmen "Hur djur blir till mat".

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 november 2021

Senaste