Grisars syn och belysning i grisstallar

Vilka behov av belysning har olika kategorier av grisar? Kan man ha för mycket belysning och spelar det någon roll vilken färg ljuset har? I denna artikel tittar vi närmare på hur belysning kan användas som hjälpmedel och hur ljus påverkar grisens välmåga och produktion.

 

Grafik: Malin Strandli
Källa: www.pig333.com, Pig vision and management/handling av Antoni Dalmau, Pol Llonch, Antonio Velarde

I det vilda anpassar grisen sin fortplantning till årstidernas förändringar, som temperatur och tillgång på föda. Det är främst genom förändringarna i dagsljuslängd som grisen uppfattar årstidsvariationerna. Under naturliga dagsljusförhållanden och årstidsvariationer minskar grisens fortplantning när sommar går mot höst och ökar återigen under den mörka årstiden när vinter går mot vår, allt för att avkomman ska födas när den har bäst förutsättningar att överleva. 

Management och utfodring påverkar hur stora dessa naturliga årstidsvariationer har på reproduktionen. I dagens grisuppfödning styr vi grisens reproduktion just med hjälp av rätt utfodring, management samt ljusprogram. Det går också att använda sig av hormonbehandling för att påverka reproduktionen, till exempel för att framkalla brunst. 

Simulera vår och sommar

När antalet ljusa timmar på dygnet minskar, framemot sensommar och höst, inträder den period då grisen stänger av reproduktionscykeln för att undvika att grisa under årets kalla tid. Då vill vi lura grisen att tro att det är fortsatt sommar och gynnsamt att fortplanta sig, varför ljusprogram används. 

Man kan då tro att ju mer ljus desto bättre, men det finns en ”lagom” mängd. För att undvika påverkan på hormonernas samspel ska stora variationer i ljusmängd undvikas.  Exempelvis kan suggor i utomhusproduktion få en minskad reproduktionsförmåga vid en skarp övergång från vintermörker till många timmar av skarpt solljus under våren. 

Både djur och människors reproduktionscykel påverkas av ett litet organ i hjärnan, tallkottkörteln som producerar melatonin, som känner av ljusets längd och intensitet. 

Under hösten är det inte ovanligt att antalet aborter ökar hos suggor och fler omlöp kan ses. Forskning tyder på att dessa fruktsamhetsproblem beror på att gulkropparna i äggstockarna under hösten producerar mindre progesteron som är det dräktighetsbevarande hormonet. Det gäller alltså att skapa ständig vår och sommar i gyltans och suggans miljö för att hålla hormonsystemet i gång. För att undvika att tallkottkörteln uppfattar att det börjar gå mot höst och mörker behövs det ljusprogram året runt i alla avdelningar. Studier har visat att det är viktigare hur länge ljuset når ögat jämfört med ljusstyrkan. Gyltan och suggan behöver nås av cirka 200-300 lux i ögonhöjd.

På Stäholms lantbruk har extra belysning installerats ovanför sinsuggornas foderbås i ligghallen. Extra lampor har också installerats ovanför semineringsboxarna i lösdriften för att kunna simulera en ökad tid med dagsljus. De har lamporna tända mellan klockan 06 och 22 med extra belysning över semineringsbåsen under förmiddagen. Personalen upplever en positiv effekt på reproduktionen och foderkonsumtion hos suggor efter avvänjning och framförallt en förbättrad arbetsmiljö.

Smågrisars behov av ljus respektive mörker

Det finns tecken på att smågrisar gynnas av en lång dagsljuslängd, mellan 15 - 18 timmar, genom att suggans mjölk får en bättre sammansättning och digivningen ökar. Smågrisar behöver dessutom minst sex sammanhängande timmar med mörker eller mycket svag belysning (2,4 lux) för att sova, annars leder bristen på sömn och vila till minskad tillväxt.

Växande grisar

Även i tillväxtavdelningen och i slaktgrisavdelningen har en lång fotoperiod, dagsljus motsvarande 16 timmar eller längre, visats ge ett ökat foder­intag. Men konstant belysning eller väldigt få timmar med mörker ska undvikas eftersom det har visats orsaka stress och ökad aktivitet hos grisarna med exempelvis svansbitning som följd.  I de fall belysning på natten är nödvändigt kan lampor med rött sken användas eftersom de av grisen kan uppfattas ha lägre intensitet och orsaka mindre stress, det finns dock inget tydligt vetenskapligt stöd för detta.

Det har diskuterats huruvida man kan påverka hygienen i boxen med hjälp av belysning, men i studier har skillnad i hygien kopplat till belysning inte kunnat påvisas. 

På Stäholms lantbruk har man inte gjort någon förändring av ljusprogrammen i tillväxt- eller slaktgrisavdelningar utan endast bytt till LED- belysning. Djurskötarna har dock inte upplevt någon skillnad i hygien sedan de vanliga lysrören ersattes med LED. 

Bra arbetsbelysning

Det viktigaste är att belysningen är tillräckligt stark, färgspektrumet verkar ha mindre betydelse för grisars välmående och produktionsresultat. Färgen på ljuset har dock betydelse för oss människor och blått ljus kan upplevas som obehagligt att vistas i. Bra belysning är viktigt för arbetsmiljön, väl placerade armaturer och tillräcklig ljusstyrka gör att man kan utföra arbetsmomenten bättre. 

Ögat har en bra förmåga att anpassa sig till olika ljusstyrka genom vidgning och sammandragning av pupillen. Det innebär att en alltför stark belysning inte fyller någon funktion eftersom pupillen då kommer minskas för att begränsa ljusintaget i ögat. För att sätta ljusförhållanden i perspektiv kan det vara bra att veta att dagsljus med sol motsvarar cirka 100 000 lux, en molnig dag är det cirka 5 000 lux. 

Ett bra hjälpmedel för att kontrollera belysningen i den egna besättningen är appar för lux-mätning som finns att ladda ner till mobiltelefonen.

Underlätta djurflytt

Det finns studier som visar på att grisar helst väljer det ljus de är vana vid och det tar cirka två veckor för grisen att anpassa sig till ny belysning. Det kan vara bra att tänka på när grisen byter miljö.

Även vid flytt av grisar mellan olika avdelningar eller till transport kan man använda belysning som ett hjälp­medel. Då bör man beakta grisens synfält och att grisar gärna rör sig mot ljusa områden och kan skygga för skarpa, skuggiga områden eller reagera på speglingar. Det bör man tänka på och anpassa drivgångar med mera så att grisen ser i vilken riktning det är tänkt att den ska gå, god belysning och en tydlig väg framåt underlättar förflyttningar avsevärt. 

Ytterligare aspekter att ta hänsyn till när det gäller förflyttning av grisar är att de ogillar att vara ensamma, att bli inträngda i hörn, skarpa ljud, plötsliga rörelser och hala golv.

Litteraturlista finns att få vid intresse.

 

Rekommendationerna för ljusprogram som håller gyltornas och suggornas hormonsystem i vår- och sommartrim

Gyltavdelningen

 8 - 10 timmar ljust, 14 - 16 timmar mörkt 

Betäckningsavdelningen

 16 timmar ljust, 8 timmar mörkt 

Dräktighetsavdelning

16 timmar ljust, 8 timmar mörkt

Grisningsavdelningen

 12 timmar ljust, 12 timmar mörkt

 

Melatonin

Melatonin är ett hormon som är kopplat till sömn och reproduktion. Melatoninnivåerna varierar med ljuset under dygnet, minskar med ökande ljusintensitet det vill säga under dagtid och ökar med minskande ljusintensitet det vill säga nattetid. Melatonin är även det hormon som gör oss - och även grisar - sömniga. 

 

Gabriella Niklasson
Gård & Djurhälsan
Kaisa Ryytty Sylvén
Gård & Djurhälsan

 

Artikeln publicerades torsdag den 25 november 2021

Senaste

Solrosa vårtecken

Krönika: Solen har vräkt ner över Lönneholm från en klarblå himmel den senaste veckan och den har skämt bort oss alla genom att få oss att tro att det har blivit vår på allvar nu. Vis av erfarenhet gissar jag dock på att minst ett snöoväder och en storm ligger kvar framför oss innan våren äntligen är här. Men vem är jag att tänka på det nu? Nä minsann, ni hittar mig i all min ljuvliga rundlighet och prakt utslagen i solstolen varje lunch vrålnjutandes av solen, och jag för min del tar gärna emot våren bums.

 

Kommentera