Förkylningstider – dags att skärpa upp det interna smittskyddet!

All utrustning som används dagligen och kommer i kontakt med många olika grisar behöver göras rent med jämna mellanrum för att undvika att de fungerar som smittspridare.

 

Säkerställ att kastrationsvaggan eller andra arbetsredskap inte fungerar som en intern smittspridare i besättningen, genom att rengöra dem regelbundet. Foto: Emma Sonesson

Hur ofta görs kastrationsvaggan ren, eller lådan eller vagnen som används för att samla smågrisar i vid exempelvis kastration? Smågrisar är väldigt känsliga för infektioner och all utrustning som används till mer än en kull riskerar att bli en potentiell smittspridare om de inte görs rent regelbundet.

• Vagn eller back/låda för att samla grisarna i bör tvättas av dagligen och lämnas för upptorkning över natten.

• Kastrationsvagga bör rengöras minst en gång dagligen, men har man problem diarréer eller luftvägsinfektioner bland smågrisarna så är det även lämpligt att torka av den med någon form av yt-desinfektion mellan varje kull.

Johanna Fjelkner
Gård & Djurhälsan

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 december 2021

Senaste