Sveriges Grisföretagare kräver gemensamt ansvar

I ett öppet brev uppmanar branschorganisationen Sveriges Grisföretagare handeln att stötta de svenska producenterna och ta ett gemensamt ansvar för att täcka de ökade kostnaderna.

”Utan ett gemensamt ansvar blir det ohållbart för många grisproducenter att fortsätta med sina verksamheter. Då kan vi inte trygga tillgången på svenskt griskött”, skriver branschorganisationen Sveriges Grisföretagare i ett öppet brev till handeln. Foto: Carolina Wahlberg

Dagens situation för grisproducenter är tuff, till följd av skenande priser på saker som foder, el, soja, bränsle och handelsgödsel. Dessutom covid-19, afrikansk svinpest och minskad export till främst Kina. Ett överflöd av griskött på den europeiska marknaden har lett till sjunkande priser.

– De skenande kostnaderna för att producera griskött i Sverige har blivit så akut att det snart är ohållbart för många svenska grisproducenter att fortsätta producera griskött. Samtidigt ser vi, glädjande nog, en ökad efterfrågan på svenskt griskött hos konsumenterna, säger Mattias Espert, ordförande för branschorganisationen Sveriges Grisföretagare, i ett pressmeddelande.

Delade kostnader

Men om det ska finnas svenskt griskött kvar i butikerna måste avräkningspriset följa med i kostnadsutvecklingen. Något som inte sker i dagsläget menar Sveriges Grisföretagare.

”I en akut situation som denna lägger vi grisföretagare vår förhoppning till handeln, och att vi tillsammans, kan se över möjliga vägar för kostnadstäckning. Vi måste vara fler som delar på de ökade kostnaderna, det kan inte den enskilde grisproducenten stå för själv,” skriver de.

Följa Tyskland

I Tyskland är läget för grisbönderna än värre än i Sverige, och där har handeln tagit mer ansvar. Stora livsmedelskedjor som Aldi, Edeka och REWE har beslutat att bara att sälja griskött som uppfyller kraven 5xD, vilket är en tysk variant av Sveriges märkning ”Kött från Sverige”.

”Vi undrar: värderar svenska livsmedelskedjor det högkvalitativa och hållbart producerade grisköttet lika mycket? Är det här en möjlighet även för Sverige?” skriver Sveriges Grisföretagare.

– De svenska konsumenterna, och deras lojalitet och höga förtroende, är kärnan i vår verksamhet. Vi är beroende av att de väljer svenskt kött och prioriterar de svenska mervärden som vi har byggt upp under så många år, säger Mattias Espert, ordförande för branschorganisationen Sveriges Grisföretagare, som också tror att konsumenterna är villiga att betala lite extra för detta. Foto: Emma Sonesson

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 14 januari 2022

Senaste

Universitet och näring i nytt samarbete

Varje grisföretagare vet att en engagerad besättnings­veterinär är värd sin vikt i guld. Men för att komma dit krävs både utbildning och intresse, och som veterinär finns det många gånger andra karriärinriktningar som ligger närmre till hands. Genom att ge studenterna inblick i det dagliga jobbet som grisveterinär, hoppas SLU och Gård & Djurhälsan nu att fler får upp ögonen för att jobba med gris, samtidigt som undervisningen säkras.

 

Kommentera