“En satsning på 4,6 miljarder till jordbruket”

I går meddelade Moderaterna och Centerpartiet att man enats om ett gemensamt utskottsinitiativ om utökat krisstöd till jordbruket, som man lagt fram i finansutskottet. Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson John Widegren berättar mer.

Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson John Widegren. Foto: Isabella Odmark

– Totalt, om allt går igenom, så är det en satsning på 4,6 miljarder kronor till jordbruket. Men det förutsätter att vi bland annat får gruppundantag från statsstödsreglerna, berättar John Widegren.

Förslaget består av olika delar som på olika sätt ska stärka likviditeten i svenskt lantbruk, och den största delen går till animalieproduktionen. Dit ska tre av de fyra miljarderna riktas, och jämfört med det tidigare krisstödet ska nu fler djurslag inkluderas.

– ”Att kraftigt utöka det befintliga krisstödet till gris och fjäderfä, samt införa ytterligare krisstöd till mjölk-, nötkötts- samt får-och lammföretag”, så står det i förslaget. Så det är bredare nu, och det var viktigt för oss att det skulle bli bredare, säger John och tillägger:

– Man ser ju att det är stora förluster rakt över nu för alla djurslag. Vi hör hur man inte vill köpa in kalv eller smågris, och man vill minska ner i antalet fjäderfä.

John förklarar att det handlar om 1,5 miljarder i ett första skede, men att man sedan vill se ytterligare 1,5 miljarder till animaliesektorn. Detta kan bli möjligt genom att på EU-nivå jobba för att ett gruppundantag från statsstödsreglerna införs för animaliesektorn.

– Det är i vanliga fall vid naturkatastrofer som man kan använda det, men vi menar att det här är en så stor katastrof så det måste gå att använda även här. Centerpartiet är helt inne på det här med. Men det kräver en del arbete till av regeringen.

Peppa veteodlingen

En miljard ska användas för att stödja växtodlare och trädgårdsföretag.

– Även om vi får en bra skörd och bra betalt för växtodlingen i år, så är vi oroliga för att om de höga priserna på kväve följer med in i sommaren, när man ska planera årets höstsådd, så kanske man inte sår vete i samma omfattning eller man kanske inte lägger på så mycket kväve som egentligen behövs. Det är ju framför allt vete som är den stora bristen nu, eftersom det försvinner mycket från Ukraina och eventuellt från Ryssland, säger John och fortsätter:

– Vi måste se till att peppa och hålla uppe vår veteproduktion. Men animaliestödet måste komma först, den här delen blir om det finns möjlighet.

I förslaget vill man även att återbetalningen på dieselskatt för jord- och skogsbruket maximeras, och där med utökas till det högsta belopp som är förenligt med EU-rätten. Man vill även att återbetalningen ska ske retroaktivt och börja gälla från 1 januari 2022. För att upprätthålla produktionsnivåerna i jordbruket i norra Sverige vill man även att det nationella stödet till jordbruket, det så kallade Norrlandsstödet, utökas maximalt under 2022.

Ingen annan väg

John säger att han egentligen hellre ser andra mer långsiktiga lösningar än krisstöd, men menar att det är vad situationen kräver.

– Det är jättetråkigt att hålla på med krispaket, men i den här exceptionella situationen finns ingen annan väg. I ett läge där vi har krig i Europa och världsmarknaden ser ut som den gör, så befarar vi Moderater att livsmedelsproduktionen i Sverige kommer gå ner i år.

Han menar att det därför är bra att Moderaterna och Centerpartiet kunnat enas om det förslag som lades fram för Finansutskottet.

– Som jag har förstått så samlade det ett brett stöd, men eftersom frågan är under beredning vet jag inte exakt från vilka partier.

Vad händer nu med förslaget?

– Nu är det beredning på förslaget och sen kommer det att bli ett beslut i Finansutskottet. Sen kommer det komma upp i kammaren för att voteras. Som vi förstår det så finns majoritet för det här.

John säger att om förslaget får majoritet i kammaren kommer regeringen troligtvis behöva ta fram en tilläggsbudget.

– För de kommer inte hinna till vårbudgeten som jag har förstått det.

John vill också att pengarna ska nå lantbruket så fort som möjligt, men är rädd att det kommer dröja.

– Säg att efter halvårsskiftet kanske det kan börja röra sig, men det är väldigt svårt att säga när det de facto skulle kunna bli verklighet. Men det är ändå en viktig signal till lantbruket.

 

Grisföretagaren
Tel: 019-760 94 00
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 april 2022

Relaterat

Senaste

Solrosa vårtecken

Krönika: Solen har vräkt ner över Lönneholm från en klarblå himmel den senaste veckan och den har skämt bort oss alla genom att få oss att tro att det har blivit vår på allvar nu. Vis av erfarenhet gissar jag dock på att minst ett snöoväder och en storm ligger kvar framför oss innan våren äntligen är här. Men vem är jag att tänka på det nu? Nä minsann, ni hittar mig i all min ljuvliga rundlighet och prakt utslagen i solstolen varje lunch vrålnjutandes av solen, och jag för min del tar gärna emot våren bums.

 

Kommentera