LRF ger medlemmar psykologhjälp för att stötta i krisen

Kostnadskrisen för det svenska lantbruket har satt ett hårt tryck på lantbruket. Enligt LRF känner sig många medlemmar oroliga och utsatta.

– Vi har gedigna omsorgsgrupper i alla våra 17 regioner men med BrolinWestrell stärker vi omsorgsarbetet ytterligare, säger Sofia Karlsson regionordförande för LRF Västra Götaland. Foto: LRF

För att hjälpa de medlemmar har LRF kopplat in krishanteringsföretaget BrolinWestrell, som ett komplement till de regionala omsorgsgrupperna som finns inom förbundet.

Högt tryck

LRF Västra Götaland är en region där omsorgsgruppen lokalt märkt av ett högre tryck från medlemmar som påverkas av krisen. Inte minst sedan Ryssland invaderade Ukraina. Men det extra stödet genom BrolinWestrell kommer enligt Sofia Karlsson som är regionordförande för LRF Västra Götaland, att erbjudas i samtliga 17 regioner.

En del av bakgrunden till den ökade oron kommer sig av att vissa lantbrukare har årligt återkommande säsongsarbetare från Ukraina. Personer som blivit en del av både företaget och familjen. Andra oroas av dyrare insatsvaror som skapar mångmiljonförluster i företaget och överväger om de har råd att fortsätta driva företaget vidare eller inte.

Oroande signaler

Enligt beräkningar från LRF gör de ökade kostnaderna att 10–15 procent av omsättningen på en genomsnittlig animaliegård försvinner. Vilket betyder att hela vinsten utraderas. Man kan inte betala ut löner till anställda eller ens sig själv. Man har inte råd att underhålla maskiner och byggnader och ännu mindre möjlighet att investera i klimatsmarta lösningar. Larm från slakterier, banker och länsstyrelser bidrar också till oron.                     

– Vi får mycket oroande signaler. Därför sätter vi in den här extra åtgärden så att de som är värst drabbade får professionell hjälp så snabbt det bara går. Samtidigt jobbar vi intensivt mot både politiken och hela livsmedelskedjan om att alla måste agera snabbt och extra kraftfullt, säger Sofia Karlsson LRF Västra Götaland, i ett pressmeddelande.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 april 2022

Senaste

Universitet och näring i nytt samarbete

Varje grisföretagare vet att en engagerad besättnings­veterinär är värd sin vikt i guld. Men för att komma dit krävs både utbildning och intresse, och som veterinär finns det många gånger andra karriärinriktningar som ligger närmre till hands. Genom att ge studenterna inblick i det dagliga jobbet som grisveterinär, hoppas SLU och Gård & Djurhälsan nu att fler får upp ögonen för att jobba med gris, samtidigt som undervisningen säkras.

 

Kommentera