Jordbruksverket har lämnat förslag på fördelning av krisstödet

I slutet på förra veckan fick Jordbruksverket i uppdrag att föreslå hur det föreslagna krisstödet till lantbruket ska utformas. Tillsammans med länsstyrelsen har myndigheten nu tagit fram ett förslag som lämnats till Näringsdepartementet.

Det sammanlagda stödet till grisar 3-6 månader föreslås bli 158 miljoner kronor. Foto: Carolina Wahlberg

Till följd av kostnadsökningarna som drabbat många lantbrukare hårt har regeringen i flera steg aviserat om stödpaket till lantbruket. Krisstödet består av 300 miljoner kronor till djurproduktion och växthusföretag, vilket aviserades i vårändringsbudgeten. Det är även ett utökat stöd till djurproduktion med 1 590 miljoner kronor, vara 90 miljoner är från EU:s krisreserv, och 50 miljoner kronor i utökat nationellt stöd till norra Sverige. Jordbruksverket har nu lämnat förslag på hur dessa pengar ska fördelas.

Enligt Jordbruksverket har man i förslaget fokuserat på de produktionsgrenar som enligt myndighetens beräkningar drabbats extra hårt av kostnadsökningarna. Förslaget är preliminärt tills regeringen har beslutat om stödens utformning.

Jordbruksverket har samarbetet med länsstyrelserna vid framtagandet av förslaget, och Jordbruksverket skriver att förslaget utgår ifrån att det är länsstyrelserna som ska hantera krisstöden i så stor utsträckning som möjligt.

Enligt Jordbruksverket ska regeringen inom kort återkomma med exakt utformning för stöden och en plan för hur processen kring stöden ska fortsätta. Delar av stöden kräver även godkännande från EU-kommissionen.

Jordbruksverkets förslag på hur krisstödet ska fördelas:

 

Källa: Jordbruksverket

Grisföretagaren
Tel: 019-760 94 00
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 06 maj 2022

Senaste

Lawsonia - Den dolda sjukdomen som kan kosta skjortan

Även utan synlig diarré kan lawsonia-smittade grisar växa betydligt sämre än grisar som inte har lawsonia – faktiskt ända upp till 150 gram lägre tillväxt per dag just innan en hög utsöndring av lawsonia konstateras, jämfört med grisar som inte utsöndrar lawsonia. Om grisen har både diarré och utsöndrar höga nivåer av lawsonia i kan det skilja upp till 450 gram per dag. Det är resultatet av forskning utfört på grisar i en dansk besättning med god sektionering mellan grupperna.

 

Kommentera