Få översikt över dina öronmärkta gyltors ålder

Om du använder funktionen öronmärkning i WinPig så finns en gyltrapport som samlar och visar dina öronmärka djur inom olika åldersspann. Detta gör det enkelt att seminera dem i rätt tid!

 

Bild 1. Importera layouten till ditt program

Lägg till rapporten i ditt program

För att få tillgång till rapporten måste den importeras i ditt program. Du hittar rapporten på www.winpig.se. På hem­sidan går du till fliken WinPig Sugg-Avel-Åldersfördelning öronmärkta och scrolla ner till rubriken ”Dokument och länkar”. Högerklicka på ”Åldersfördelning öronmärkta” och välj spara länk som och spara den på din PC.

I WinPig importerar du ­rapporten genom att gå till Generellt – Administration – Layouter (Bild 1). Klicka på symbolen med röd/vita pilar ”Import av layouter” och välj xml-filen du just sparat på din PC, klicka därefter på ”Öppna”.

Rapporten hittar du nu under Avel – Avel utskrifter (Bild 2). Klicka på knappen ”Beräkna”, nu visas dina öronmärka gyltor inom olika åldersspann.
 

Bild 2. Hitta till den importerade layouten

Ställ in åldersspann

Om du vill ändra de förinställda åldersspannen så markerar du ”Ålder dgr” under rubriken ”Gruppera efter” och klickar därefter på knappen ”Alternativ”. Här kan du nu välja mellan vilka åldrar i dagar som du vill ha.

Vilka djur finns inom varje åldersspann

För att se vilka djur som befinner sig inom ett visst åldersspann så klickar du på plustecknet. Du får då upp individinformation om djuren inom det åldersspannet.
 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.

Artikeln publicerades tisdag den 31 maj 2022

Senaste