Fritt fall för animalier i LRF:s näringslivsindex

I det näringslivsindex där LRF sammanställer konjunkturen i de gröna näringarna noteras nu ett bottennapp för animalieproduktion på 66,5. Allvarligast är läget för gris och fjäderfä, där stora delar av fodret ofta köps in. 

LRF:s näringslivsindex för animalieproduktion var över 100 år 2020 när mätningarna påbörjades. Sedan dess har det fallit och kvartal 2 2022 är det nere på 66,5. 
Grafik: Malin Strandli, Källa: Grönt näringslivsindex kvartal 2 2022, LRF. 

 

LRF:s Grönt näringslivsindex görs kvartalsvis via webbenkäter och intervjuer med totalt 950 företagare inom växtodling, trädgård, animalier, förädling och tjänster respektive skogsbruk. Ett index på 100 är neutralt, över 100 innebär förväntad tillväxt i branschen medan mindre än 100 tyder på tillbakagång. 

Rekordlågt för animalier

Det totala näringslivsindexet går från 88,3 kvartal 1 2022 till 88,9 kvartal 2. Samtidigt faller index för animalieproduktion från 75,4 till 66,5. 
– När så mycket som var fjärde animalieproducent säger att de planerar dra ned på sin produktion innebär det stor risk för att vi kommer ha mindre svenskt kött i butikshyllorna nästa år, konstaterar LRF:s vd Anna Karin Hatt.

Medan övriga branscher vänder uppåt mellan mätningarna kvartal 1 och kvartal 2 så gör animalieproduktionen ytterligare ett dyk neråt från 75,4 kvartal 1 till 66,5 kvartal 2. Anledningen är Rysslands invasion av Ukraina, med rekordhöga priser på insatsvaror som följd. 

– Långsiktigt råder det inga tvivel om att vi både har möjlighet och behov av att öka den svenska matproduktionen. Det krävs både av hållbarhetsskäl och för att stärka vår försörjningstrygghet. Men just nu befinner sig viktiga delar av det svenska lantbruket i stark kris och det krävs särskilda insatser för att lantbruket ska kunna ta sig igenom kostnadskrisen. Det är viktigt att riksdagen nu i juni enas och fattar beslut om stödet till lantbruket, så att det kan börja betalas ut till företagarna. Samtidigt krävs en fortsatt god prisutveckling på marknaden och att animalieproducenterna får betalt för vad det kostar att producera i Sverige, säger LRF:s vd Anna Karin Hatt, i ett pressmeddelande. 

Produktionen minskar

Index för animalieproduktionen har varit under 100 sedan kvartal 1 2021, och i kartläggningen av kvartal 2 2022 uppger hela 24 procent av animalieproducenterna att de avser att dra ned produktionen. För ett år sedan var det sju procent som hade motsvarande planer. För grisnäringens del understryks avsikterna av minskande seminförsäljning våren 2022, något som innebär att slaktvolymerna kommer börja falla i början av 2023.  

Högst index kvartal 2 2022 noteras för skog på 115. 

Rapporten finns att ta del av i sin helhet här.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 juni 2022

Senaste