Utredning för minimerat fusk i livsmedelskedjan

Hur kan Sverige stärka den offentliga kontrollen av fusk inom livsmedelskedjan, och hur bör överträdelser sanktioneras? Det är frågor som nu ska besvaras i en utredning. 

Vem som ska leda utredningen ”Stärkt offentlig kontroll av fusk i livsmedelskedjan” är i skrivande stund inte offentliggjort, men arbetet ska påbörjas i september. 
Foto: Mostphotos

Fusk i livsmedelskedjan utgör en risk för både människors och djurs hälsa. Dessutom kan fusket vilseleda konsumenter och riskera att snedvrida konkurrensen till seriösa företags nackdel. För att komma till rätta med organiserat fusk i livsmedelskedjan tillsätter regeringen nu därför en särskild utredning. 

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. 

– Vi ska fortsatt kunna lita på våra livsmedel när vi handlar i Sverige. Fusk i livsmedelskedjan som riskerar människors och djurs hälsa ska bekämpas. Stärkt kontroll är nödvändigt för att komma åt fusket, som omsätter omfattande belopp och drar till sig organiserad brottslighet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, i ett pressmeddelande. 

Förekommer brister

Utredningen kommer enligt Dagens Industri drygt ett år efter att EU-kommissionen granskat Sveriges arbete mot bedrägerier och fusk i livsmedelsbranschen, och påpekat en rad brister. 

Resultat av utredningen ska redovisas senast den 29 februari 2024. I uppdraget ingår bland annat att föreslå en organisation för effektiv samordning och operativ kontroll, föreslå hur fuskkontrollen ska finansieras samt hur utbytet av information mellan berörda myndigheter ska utvecklas och ökas. Dessutom ska utredningen om det bedöms lämpligt föreslå en särskild ekonomisk sanktion som återspeglar vinsten av fusket.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 28 juni 2022

Senaste

Dysenteriträff i Falkenberg

Med anledning av återkommande fall av dysenteri framför allt i mellersta Halland, togs ett gemensamt beslut av Gård & Djurhälsan, Lundens Djurhälsa och Per Wallgren på SVA att genomföra en branschöverskridande träff kring ämnet. Inbjudna var transportörer, representanter för slakterier och veterinärer verksamma i området. Utöver information om dysenteriläget blev mötet även en chans för deltagarna att bygga nätverk både inom sin egen yrkesgrupp men även mellan olika aktörer.

 

Kommentera