Gris: Slakten ökar med 0,5 procent

Efter en minskning av slakten under första kvartalet ökade volymerna under kvartal två. Första halvan av året var därmed slaktvolymen oförändrad.

Den svenska grisslakten ökade med 0,5 procent under andra kvartalet och kompenserar därmed nedgången under första kvartalet. Foto: Mostphotos

655 892 grisar slaktades i Sverige under årets andra kvartal. En ökning på 0,5 procent jämfört med samma period 2021.

Under årets sex första månader slaktades det totalt 1,32 miljoner grisar vilket är i nivå, + 0,1 procent, med slakten under första halvan av 2021.

Ökning för större slakterier

Alla, med svenska mått, större slakterier ökade sin slakt under andra kvartalet. Förutom KLS slakteri i Ugglarp som minskade sin slakt med 1 procent till 59 940 grisar. KLS hade sammanlagt på sina anläggningar i Dalsjöfors, Kalmar, Ugglarp och Hörby en slaktvolym om 264 060 grisar och utför därmed 40 procent av den svenska grisslakten.

Näst störst inom grisslakten är HKScan som under kvartal två slaktade 176 291 grisar på sitt slakteri i Kristianstad. En ökning på 1 procent jämfört med samma period 2021. Det innebär att slakteriet i Kristianstad slaktade 26 procent av den svenska volymen.

Tillbakagång för mellanstora

Gruppen efter de sex största slakterierna visar minskade slaktvolymer för andra kvartalet. Ginsten slakteri minskar sin volym med 10 procent till 17 481 grisar. Protos (fd Gotlands Slagteri) minskar också med 10 procent till 15 972 grisar. Siljans chark minskar sin slaktvolym med 5 procent till 13 786 grisar. Och Alviksgården minskar med 2 procent till 13 017 grisar.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 augusti 2022

Senaste

Dansk grisveterinärutbildning på besök i Sverige

Efter flera års uppehåll startade återigen den danska fagdyrlægeuddannelsen i november 2020. Under ledning av Inge Larsen och Ken Steen Pedersen som är adjunkt respektive professor vid Köpenhamns universitet, påbörjade elva praktiserande grisveterinärer då den två­åriga vidareutbildningen inom grismedicin. Av dessa elva deltagare är det fyra svenska grisveterinärer och samtliga svenska djurhälso­organisationer är representerade.

 

Kommentera