Bidra till utveckling kring arbetsmiljö och -villkor

En god arbetsmiljö och rimliga arbetsvillkor är avgörande faktorer för att få vardagen på ett lantbruksföretag att rulla på. Nu har du som grisföretagare chans att påverka framtiden på området, genom att svara på en enkät. 

Syftet med undersökningen är få fördjupade kunskaper om arbetsmiljön inom svensk grisuppfödning och målet är att skapa underlag för utveckling, utbildning, rådgivning och fortsatt forskning gällande arbetsvillkor inom grisproduktionen. Underlaget ska dels peka på goda exempel och lösningar för att skapa goda arbetsplatser, men också visa på problem och utmaningar att arbeta vidare med.

Enkäten är en del i ett forskningsprojekt som genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp och som finansieras av SLO-fonden, vilken administreras av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA).

Du hittar enkäten i nyhetsflödet på SGF:s hemsida. Det tar runt 10-15 minuter att svara på frågorna och enkäten är öppen till 20 september.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 22 augusti 2022

Senaste

Lawsonia - Den dolda sjukdomen som kan kosta skjortan

Även utan synlig diarré kan lawsonia-smittade grisar växa betydligt sämre än grisar som inte har lawsonia – faktiskt ända upp till 150 gram lägre tillväxt per dag just innan en hög utsöndring av lawsonia konstateras, jämfört med grisar som inte utsöndrar lawsonia. Om grisen har både diarré och utsöndrar höga nivåer av lawsonia i kan det skilja upp till 450 gram per dag. Det är resultatet av forskning utfört på grisar i en dansk besättning med god sektionering mellan grupperna.

 

Kommentera