WinPig-tipset: Ändra utseende på befintliga arbetslistor och registreringsbilder

Det är enkelt att göra ändringar i utseendet på arbetslistor eller i registreringsfönster i WinPig. Här beskrivs några vanliga justeringar som du kan göra. I exemplet används en arbetslista, men principen är den­samma för många andra menyval.

 

Bild 1. Justera kolumnbredd


Börja med att ta fram arbetslistan på skärmen, antingen via en ikon på förstasidan eller via Management – Arbetslistor. Se till att bara den listan du vill se är markerad och klicka sedan på knappen Arbetslista.
 

Bild 2. Dubbelminus för att stänga alla grupper

Justera bredden på kolumner

När du har arbetslistan på skärmen kan du justera bredden på kolumnerna genom att ”dra” i kanten med muspekaren (Se pil i bild 1). När du ändrar bredden så kommer ändringen att sparas direkt. Kolla därför alltid att utskriften blir bra och att du inte fått den uppdelad på två sidor istället för en. Hur utskriften blir ser du genom att klicka på ikonen ”Skriv ut” (inringad med blått på bild 1).
 

Bild 3. Senaste betäckningsdatum är valt

Andra ändringar

Klicka på ikonen Layout­inställningar  och på knappen ”Ändra global” i nästa fönster som visas. Nu öppnas layoutinställningarna och du hamnar på fliken ”Kolumner”. De kolumner som visas i arbetslistan är markerade med en bock. Kolumnerna är indelade i grupper. Klicka på knappen med två minustecken , se bild 2. Grupperna stängs då och det blir mer överskådligt.
 

Bild 4. Flytta en kolumn upp eller ner

Lägg till en kolumn

I exemplet på bild 1 har vi en arbetslista för dräktighetsundersökning. Vi vill lägga till en kolumn för när djuret är betäckt. Gör så här:

 • Klicka på plustecknet vid ”sen bet”, gruppen öppnas då (se bild 3).
 • Klicka i fyrkanten vid ”Datum” så att den blir förbockad.
 • Klicka på OK. Nu finns betäckningsdatum med på listan.

På samma sätt kan du ta bort en kolumn genom att ta bort bocken.

Ändra ordningsföljd

I vårt exempel vill vi flytta på kolumnen för kontrolldatum. Vi gör då så här:

 • Klicka på dubbelminus  för att göra listan överskådlig.
 • Klicka på texten ”Kontrolldatum”, så att den blir blåmarkerad.
 • Klicka på knappen ”Ner” (inringat i rött på bild 4) för att flytta kolumnen för ”kontrolldatum” längre till höger i din arbetslista. Tryck på knappen ”Upp” för att flytta kolumnen längre till vänster i din arbetslista.
 • Klicka på OK. Kolumnen för Kontrolldatum har nu flyttat sig till vald plats.

Om kolumnen ligger i en undergrupp så går det bara att flytta den inom gruppen. Gör på samma sätt som ovan, markera den som ska flyttas och klicka på ”Upp” eller ”Ner”.

Ändra sortering

På arbetslistan kan du sortera genom att klicka på en kolumnrubrik. Klicka en gång till för att ”vända” sorteringen åt andra hållet. För att spara den sortering du har på skärmen gör du så här:

 • Klicka på ikonen för layoutinställningar, klicka därefter på ”Ändra global”.
 • Gå till fliken ”Filter och sortering”.
 • Klicka på knappen ”Aktivera aktuell” i avdelningen Sortering.

Sorteringen är nu sparad och ­ligger kvar till nästa gång du öppnar listan. Vill du sortera kolumnen ”Djurnummer” så håller du ner Alt-tangenten samtidigt som du klickar på kolumnrubriken. Detta är för att sorteringen ska bli riktig även när kolumnen även kan innehålla bokstäver.

 

Tips

Vill du sortera efter två kriterier t.ex. först efter Kontrolldatum och sedan efter Djurnummer inom varje kontrolldatum gör du så här:

 • Klicka på rubriken Kontrolldatum.
 • Håll ner både Ctrl- och Alt-tangenterna samtidigt som du klickar på Djurnummer.

Klart! Glöm inte spara sorteringen.

 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.

 

Artikeln publicerades tisdag den 04 oktober 2022

Senaste

Dansk grisveterinärutbildning på besök i Sverige

Efter flera års uppehåll startade återigen den danska fagdyrlægeuddannelsen i november 2020. Under ledning av Inge Larsen och Ken Steen Pedersen som är adjunkt respektive professor vid Köpenhamns universitet, påbörjade elva praktiserande grisveterinärer då den två­åriga vidareutbildningen inom grismedicin. Av dessa elva deltagare är det fyra svenska grisveterinärer och samtliga svenska djurhälso­organisationer är representerade.

 

Kommentera