Nytt kapital ska främja tillväxt och ägarskiften

Med målet att möjliggöra ytterligare investeringar på svenska gårdar har Tillväxtbolaget tagit in 35 miljoner kronor i nytt kapital från tre av sina ägare – Lantmännen, LRF och Svensk Mjölk.

Helena Silvander är vd på Tillväxtbolaget. Foto: Lisbeth Rauden 

Tanken är att de nya medlen ska gå till att möjliggöra och stödja utbyggnader samt underlätta ägarskiften, och på så vis bidra till stärkt konkurrenskraft, tillväxt och ökat antal hållbara investeringar på svenska gårdar.

Tillväxtbolaget får in många ansökningar, vilket de menar tyder på att behovet av kapital för investeringar är fortsatt högt på svenska lantbruk.

– Tillgång till riskvilligt kapital är i många fall vad som saknas för att öka produktiviteten och lönsamheten i lantbruksföretagen. Engagemanget, kunskapen och planerna finns där ute. Det är därför glädjande att vi får in ytterligare 35 miljoner med vilka vi kan skapa förutsättningar för ett livskraftigt lantbruk, säger Helena Silvander, vd på Tillväxtbolaget, i ett pressmeddelande.

Helena lyfter satsningen på unga som en viktig del.

– Ytterligare en viktig parameter är att våra investeringar i hög grad stödjer yngre lantbrukare som på ett strukturellt plan har svårare att beviljas lån av andra aktörer. Möjligheten att låna är en förutsättning för långsiktigt ägande för många lantbrukare, inte minst vid generations- och ägarskiften, fortsätter Helena.

Om Tillväxtbolaget

Tillväxtbolaget som ägs av Lantmännen, LRF, Svensk Mjölk, Växa Sverige och HKScan bistår med kapital för tillväxt och bidrar till att stärka konkurrenskraften inom svenskt lantbruk. Detta genom att erbjuda toppfinansiering till lantbruksföretag som behöver göra större investeringar. Tillväxtbolaget har sedan starten 2018 möjliggjort investeringar om drygt 1,2 miljarder kronor genom utlåning av 136 miljoner kronor. Cirka 55 företag har hittills beviljats lån för hållbara och tillväxtorienterade investeringar i sina verksamheter. Drygt 60 procent av projekten kommer i dag från mjölkbranschen vilket ser ut att vara en fortsatt trend.

Källa: Lantmännen

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 25 oktober 2022

Senaste

Dansk grisveterinärutbildning på besök i Sverige

Efter flera års uppehåll startade återigen den danska fagdyrlægeuddannelsen i november 2020. Under ledning av Inge Larsen och Ken Steen Pedersen som är adjunkt respektive professor vid Köpenhamns universitet, påbörjade elva praktiserande grisveterinärer då den två­åriga vidareutbildningen inom grismedicin. Av dessa elva deltagare är det fyra svenska grisveterinärer och samtliga svenska djurhälso­organisationer är representerade.

 

Kommentera