Öronmärka gyltor i WinPig Sugg

Om du har egen rekrytering är det praktiskt att registrera gyltorna i WinPig redan då du öronmärker dem. Programmet håller då automatiskt ordning på information om gyltan såsom härstamning, ras och födelsedatum. Det spelar ingen roll om inte alla gyltor sedan kommer till användning, du rapporterar enkelt in vilka av dem du behåller och betäcker.

 

Bild 1. Suggkort, avelsnummer och grisningsdatum

Inställningar

För att öronmärkningen ska vara möjlig behöver vissa inställningar göras i programmet. Bland annat behöver du ha valt besättningstyp Avel när du kört besättningsguiden. Du behöver även göra en del inställningar under Avel – Nummerserier. Mer information om detta finns på www.winpig.se under menyval WinPig Sugg – Avel – Öronmärkning - Inställnignar.
 

Bild 2. Öronmärkning

Registrera öronmärkningen

Öronmärkningen registreras från moderns suggkort. Gör så här:

  1. Gå till suggkortet för den sugga du ska rekrytera från. Kontrollera att fälten för suggans avelsnummer, suggans ras, galtens djurnummer och ras samt information om grisningen är ifyllda, se Bild 1.
  2. Dubbelklicka på datumet för den grisning som du vill rekrytera från. 
  3. Fönstret för öronmärkning öppnas då, se Bild 2. Fyll i antal sogrisar som du vill märka upp och kontrollera att numren i rutan ”Sogris kort nr from” och ”Sogris kort nr till” stämmer. Gör de inte det kan du ändra startnummer genom att skriva direkt i rutan ”Sogris kort nr från”. Dock måste numren vara i följd. Är något nummer överhoppat ökar du antalet sogrisar med ett. Senare kan du radera det överhoppade numret.
  4. Klicka sedan på ”Skapa djur”
  5. Nu skapas dina gyltor och du kan registrera antal spenar om du vill, se Bild 3). Är det något nummer som är överhoppat kan du klicka i raden längst till vänster så att hela raden markeras. Därefter raderar du raden genom att klicka på det röda krysset uppe till vänster. Om någon av gyltorna ska ha ett annat nummer ändrar du det manuellt här med hjälp av tangenten F2, kom ihåg att även ändra motsvarande siffror i gyltans FödelseID.

När registreringen är gjord kan du se de öronmärkta djuren under Avel – Öronmärkta. 
 

Bild 3. Öronmärkta djur skapade

Ingångsrapportera öronmärkta djur

När du sedan vill ingångsrapportera en gylta så gör du det under Sugga/Galt – Ingång – Ingång fr öronmärkning. Fyll i öronnummer i kolumnen FödelseID (Kort nummer) eller använd kikaren för att hitta rätt djur. Fyll i ett djurnummer och ett ingångsdatum, se Bild 4. När ingångsrapporteringen är klar så får gyltan ett eget suggkort.

 

Bild 4. Ingångsrapportering

 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.

Artikeln publicerades onsdag den 02 november 2022

Senaste

Pressjuice från färsk och ensilerad vall – en kartläggning av dess potential som ingrediens i blötfoder

I ett projekt från SLU som finansierats av Stiftelsen Svensk Grisforskning har näringssmältbarheten och fodervärdet för pressjuice från färsk och ensilerad vall utvärderats. Trots lågt innehåll av råprotein och aminosyror i juicen var näringssmältbarheten, det vill säga hur näringsämnen i råvaran nyttjas och tas upp i grisens fodersmältning god. Näringssmältbarheten av protein och aminosyror var mellan 80 och 90 procent för den ensilerade pressjuicen, vilket var högre än för den färska pressjuicen.

 

Kommentera

Finland kombinerar morot med piska för att höja djurvälfärden

Är Finland på väg att definiera en ny standard för den globala grisköttsproduktionen? Det var rubriken på det föredrag som Mari Lukkariniemi, MTK, höll på länk från Finland under Alnarps grisdag. Och med tanke på att vårt grannland i öst både har ett brett stödprogram för att främja insatser som höjer djurvälfärden och ett nytt djurskyddsregelverk, så skulle svaret på rubrikens fråga kunna vara ”ja”.

 

Kommentera