E.ON: Anmärkningsvärd minskning av elanvändningen i oktober

Elanvändningen via E.ONs nät minskade förra månaden, jämfört med föregående år. Den distribuerade elen till hushåll och mindre företag minskade med 15 procent och den sammanräknande minskningen blev 9 procent.

– I dagsläget är alla insatser för att minska energiförbrukning och avlasta energisystemet viktiga, säger Martin Höhler, vd på E.ON Energidistribution. Foto: E.ON

– Det är anmärkningsvärt. Energibesparingar har slagit igenom på bred front, vilket gör mycket för att förbättra den tuffa situationen, säger Martin Höhler, vd på E.ON Energidistribution, i ett pressmeddelande.

Eldistributionen till hushåll och mindre företag minskade från 780 GWh till 660 GWh. Den totala eldistributionen minskade från 2 900 GWh till 2 600 GWh.

Positiv trend

– Vi talar således om en stark positiv trend som vi hoppas fortsätter. När vi nu går mot en vinter med höga elpriser, då kostnaderna för gas, kol och olja driver upp elpriserna på kontinenten, är alla insatser för att minska energiförbrukning och avlasta energisystemet viktiga. Och det är viktigt att vi alla är uthålliga, säger Martin Höhler.

Enligt E.ON finns det en ny studie från Energiforsk, som menar att om elförbrukningen i södra Sverige skulle minska med 5 procent, så sjunker elpriserna där cirka 40 öre per kilowattimme. Och enligt beräkningar gjorda av E.ON själva så kan energiåtgången sänkas med fem procent, genom att man sänker temperaturen med en grad.

Vämre och vatten

– De är på värme och varmvatten de stora besparingarna kan göras. Men även små förändringar, som att stänga av stand by-lägen och byta gamla glödlampor till lågenergilampor, har god inverkan på miljö och ekonomi. Både företag och privatpersoner har möjligheter att minska kostnaderna genom att vara mer flexibel i sin elanvändning och dra ner konsumtionen vid de timmar som elpriset är som högst, säger Martin Höhler.

E.ON skriver att siffrorna är justerade för temperatur, då oktober 2022 var en grad varmare än oktober 2021.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 11 november 2022

Senaste

HKScan vill framtidssäkra svensk grisköttsproduktion

Det är medvind för svensk köttproduktion på flera sätt; självförsörjningsgraden har kommit upp på agendan och veganvindarna har vänt. Allt fler inser köttets värde som en näringsrik del av kosten, och djurens betydelse i kretsloppet. På HKScan tror man starkt på svensk grisköttsproduktion. Därför jobbar man på flera fronter för att framtidssäkra den och erbjuda uppfödarna långsiktigt hållbara förutsättningar. Inköpsdirektör Torbjörn Lithell berättar om fyra av pusselbitarna i arbetet.  

 

Kommentera