Grönt ljus för elstödet

Det förslag som regeringen och Svenska kraftnät lagt fram gällande elstöd har fått okej från Energimarknadsinspektionen.

Elstödet har fått grönt ljus och enligt regeringen kan stödet betalas ut i början av nästa år, men enligt Svenska Kraftnät kan utbetalningarna komma att dröja på grund av det tak som införs. Foto: Helena Åkerheim 

Stödet beräknas nå omkring fem miljoner elkunder i elområde 4 och 3, i södra och mellersta Sverige. Hur stort stödet blir beror på vilken förbrukning man haft mellan oktober 2021 till och med september 2022. I elområde 4 kommer man att få 79 öre per kilowattimme och 50 öre per kilowattimme i område 3. 

– Vi har godtagit Svenska kraftnäts modell till den allra största delen, säger Elin Broström, enhetschef på avdelningen för marknadsövervakning på Energimarknadsinspektionen, till TT.

Inspektionen har kompletterat modellen med ett tak för storkunder för att den ska stämma överens med rådande EU-regler gällande hur vida flaskhalsavgifter får användas eller betalas tillbaka.

Taket för att få elstödet blir en förbrukning på 3 miljoner kilowattimmar. Storkunder som har en förbrukning över detta måste ansöka om den överskjutande delen.

Men på grund av det tak som införs kommer utbetalningarna enligt Svenska Kraftnät  att dröja. Det rapporterar Sveriges Radio. Detta beror enligt Malin Stridh, avdelningschef för elmarknad på Svenska kraftnät, på att man måste förhålla sig till mer komplexa EU-regler vilket försenar utbetalningarna. Exakt när det kommer att betalas ut är oklart.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 november 2022

Senaste

Dansk grisveterinärutbildning på besök i Sverige

Efter flera års uppehåll startade återigen den danska fagdyrlægeuddannelsen i november 2020. Under ledning av Inge Larsen och Ken Steen Pedersen som är adjunkt respektive professor vid Köpenhamns universitet, påbörjade elva praktiserande grisveterinärer då den två­åriga vidareutbildningen inom grismedicin. Av dessa elva deltagare är det fyra svenska grisveterinärer och samtliga svenska djurhälso­organisationer är representerade.

 

Kommentera