Dags för gnagarkoll

Med tanke på deras ringa storlek så kan gnagare orsaka väldiga skador och även sprida sjukdomar. De kan både bära på smittor som kan göra grisarna sjuka och smittor som kan göra oss människor sjuka. Smittor som vi dessutom inte vill få in i vår livsmedelsproduktion. Därför är det viktigt att försöka hålla dem ute ur stallarna!

 

En mus kan ta sig igenom öppningar som är så små som 6-7 mm, motsvarande storleken på spetsen på en kulspetspenna.Foto: Mostphotos

 

  • Se över fasaden och grunden. Täta eventuella hål och laga trasiga nät framför ventiler och liknande. Tänk på att använda finmaskiga rostfria metallnät, annars kan möss och råttor gnaga sönder dem. En mus kan ta sig in genom hål som är så små som 6–7 millimeter – det motsvarar spetsen på en penna. Det finns en mängd olika typer av gnagar-säkra nät och även färdiga tätningsmassor att köpa.
  • En yta på en till två meter runt stallar och foderanläggningar bör hållas fri från hög växtlighet så som gräs, ogräs, träd, buskar och även byggnadsmaterial. Har man gräs ska detta hållas kortklippt men allra bäst är det om ytan närmast husen är hårdgjord eller grusad.
  • Råttor och möss är väldigt bra på att klättra och hoppa. En råtta kan hoppa upp till en meter utan att ta sats. Undvik att hjälpa dem på traven genom att skapa en klätterställning åt dem med högväxande växter och träd och förvaring av utrustning nära stallväggarna.
  • Även inne i stallarna gäller det att göra miljön otrevlig för möss och råttor. Täck över foderkärror och öppnade säckar. Städa undan foderspill vid exempelvis läckande ledningar och i foderkök. Detta blir lätt till en ”all you can eat”-buffé annars. Varför flytta när det finns obegränsad tillgång på mat?

 

Regelbunden skadedjursbekämpning är ett krav i besättningar anslutna till SSB. Eftersom många rodenticider i dag endast får användas av professionella skadedjursbekämpare ska besättningen vara ansluten till någon certifierad firma som har kunskap om skadedjursbekämpning och tillgång till effektiva metoder (behörighet att hantera bekämpningsmedel av klass 1 SOX). Alternativt ska du som djurhållare själv vara certifierad att få hantera denna typ av bekämpningsmedel.
 

Johanna Fjelkner
Gård & Djurhälsan

Artikeln publicerades tisdag den 22 november 2022

Senaste