8,5 miljarder för investeringar inom jordbruk och landsbygd

Den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023–2027 omfattar totalt 60 miljarder kronor. Av dessa ska 8,5 miljarder betalas ut i projekt-, investerings- och Leaderstöd under perioden.

Flera investeringsstöd finns också kvar sedan tidigare. För att veta om det finns pengar kvar att söka i de gamla stöden kan man kontakta sin länsstyrelse. Foto: Isabella Odmark

Syftet med stöden är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till en levande landsbygd och underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag. Stöden ska också bidra till att nå målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Underlättar för unga lantbrukare

– Startstödet till unga höjs och unga får en större andel av investeringsstödet. Vi höjer taket så att de som är upp till 40 år kan få 40 procent i stöd för en investering, i jämförelse med övriga som får 30 procent. Syftet är att underlätta generationsväxlingar och för unga att starta lantbruk, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef, i ett pressmeddelande från Jordbruksverket.

Satsning på konkurrenskraft

För att stärka konkurrenskraften ges investeringsstöd för nya stallar och täckdikning, men också för att diversifiera sitt trädgårds- eller rennäringsföretag med andra verksamheter. Detta kan exempelvis gälla inom turism, vattenbruk eller hästavel. 

Nya innovationer

Det finns även stöd att söka för innovationsprojekt inom jordbruks- och trädgårdsnäringen samt rennäringen, för att hitta nya lösningar på gemensamma uppfinningar. Det kan handla om nya maskiner, produkter, tjänster eller någon ny metod som gynnar primärproducenterna.

Samarbeten och kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling och samarbeten är också ett område som ingår. Detta stöd är tänkt att stärka konkurrenskraften i jordbruket, främja hållbar produktion och utveckla livsmedels- och besöksnäringen. Stödet ska göra det enklare att ingå samarbeten och där samarbetet i sig kan göra stor nytta men där möjligheten för finansiering är liten för en enskild aktör.

Projektstöd finns även för lantrasföreningar som organiserar och leder bevarandearbete.

Projektstöden inom Leader

Leader är en förkortning av franskan som betyder att utveckla den egna landsbygden genom en modell där privat, ideell och offentlig sektor samverkar på lokal nivå. I dag finns det 40 leaderområden i Sverige som väntar på beslut att få starta i gång sin verksamhet. Innan man söker stödet måste man kontakta sitt lokala leaderområde.

Flera investeringsstöd finns också kvar sedan tidigare. För att veta om det finns pengar kvar att söka i de gamla stöden kan man kontakta sin länsstyrelse.

Ansökan öppnar 3 januari

Jordbruksverket planerar att öppna för ansökningar den 3 januari 2023.
Det är länsstyrelsen som handlägger ansökningarna om projekt- och investeringsstöden.

Aktuella länkar

Möjligheter med projekt- och investeringsstöden

Lokalt ledd utveckling genom Leader 2023 - 2027

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 09 december 2022

Senaste