Så har matvanorna ändrats de senaste 40 åren

Ny statistik från Jordbruksverket visar hur konsumtionen förändrats genom åren. Exempelvis har köttkonsumtionen gått upp, samtidigt som mjölkdrickandet gått ner. Och förädlade produkter har tagit över allt mer.

Mellan 1980 och 2021 har vi svenskar ställt om när det gäller våra konsumtionsvanor. Det visar ny statistik från Jordbruksverket. Foto: Mostphotos

I Jordbruksverkets rapport går det att läsa om hur konsumtionsvanorna ändrats mellan 1980 och 2021. Under den dryga 40 års perioden syns bland annat en långsiktig utveckling från livsmedel av råvarukaraktär till mer förädlade produkter.

Några tydliga förändringar man ser gäller konsumtionen av kött och mjölk. 2021 års statistik visar att svenskarna idag äter 75 procent mer kött än 1980, i genomsnitt konsumerar vi nu 48 kilo per person och år. Men när det kommer till mjölken syns istället en minskning. Preliminära siffor visar på att mjölkdrickandet 1980 låg på 160 liter per person årligen. Men 2021 drack man i genomsnitt 63 liter per person.

Något som ökat stadigt är grönsakskonsumtionen. Den är nästan dubbelt så hög som 1980 och låg 2021 på 47 kilo per person.

Från råvaror till förädlade livsmedel

Socker är en kategori där övergången till förädlat är synlig. Mellan åren 1980-2021 varierar totalkonsumtionen av socker och sirap mellan 37-49 kilo per person och år. Men på det stora hela har direktkonsumtionen av socker (bland annat strö- och bitsocker) minskat med 69 procent. Men samtidigt har direktkonsumtionen av choklad, konfektyrvaror och läsk ökat kraftigt, även om ökningstakten inte varit lika dramatisk efter år 2000, som perioden innan.

Samma utveckling syns även inom varugrupperna potatis, bröd och spannmålsprodukter samt mejeriprodukter, där exempelvis mjölken minskat medan osten har ökat.

Ökad energitillförsel

Något som också ändrats under åren är energitillförseln från livsmedel. Från 2 900 kalorier till 3100 kalorier per person och dag. Enligt Jordbruksverket kan detta till stor del förklaras av en ökad köttkonsumtion, då det främst är energitillförseln av protein som ökat.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 december 2022

Senaste