”Köttet är inte viket livsmedel som helst”

Ny forskning visar att kroppens förmåga att ta upp näring ur köttsubstitut är begränsad. Sveriges Grisföretagare menar att det är allvarligt att substituten inte håller högre näringsmässig kvalitet och uppmanar; ”Låt det så kallade ”köttet” stanna i labbet”.

Kött är näringsrikt. Dessutom har djuren en viktig roll i ett hållbart samhälle. Exempelvis omvandlar grisar restprodukter från livsmedelsindustrin till näringsrika livsmedel samt gödsel som används till produktion av biobränsle och växtnäring på åkrarna. Foto: Mostphotos

Ny forskning från Chalmers visar att kroppen inte klarar av att ta upp järn och zink från köttsubstitut i samma utsträckning som från naturligt kött. Detta är en av aspekterna som lyfts i köttdebatten, som på sistone blivit mer nyanserad, vilket Sveriges Grisföretagare välkomnar.

Mattias Espert är ordförande i föreningen Sveriges Grisföretagare. Foto: Emma Sonesson

— Det är allvarligt att produkter som marknadsförs som köttsubstitut inte håller högre kvalitet när det kommer till näringsinnehåll som kroppen kan ta upp. Det är vilseledande för konsumenten som tror sig köpa en näringsrik produkt, säger Mattias Espert, ordförande för branschorganisationen Sveriges Grisföretagare och grisbonde, i ett pressmeddelande.

Ordet kött fel använt

Kött innehåller många av de mineraler och vitaminer som kroppen behöver och är ett av våra mest näringstäta livsmedel. Men fokus hos den industri som producerar köttsubstitut har hittills legat på att göra deras produkter smakliga, medan näringsinnehållet nedprioriterats. Forskarna på Chalmers pekar på att teknologin för den processade varan är ny och lider av barnsjukdomar vad gäller näringsinnehållet, och att det behövs en kompetenshöjning i industrin. 

– Jag tycker inte att det är acceptabelt att det släpps ut en produkt som kallas köttsubstitut eller vegokött som inte är noga kontrollerad när det kommer till näringsinnehåll. Köttet är inte viket livsmedel som helst. Om företagen inte har kompetens att skapa en näringsrik produkt kanske den ska stanna på labbet ett tag till. Annars lurar man konsumenten, och det känns ju extra illa när vi vet hur utbrett det är med till exempel järnbrist, framför allt hos unga kvinnor, menar Mattias.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 16 december 2022

Senaste

Pressjuice från färsk och ensilerad vall – en kartläggning av dess potential som ingrediens i blötfoder

I ett projekt från SLU som finansierats av Stiftelsen Svensk Grisforskning har näringssmältbarheten och fodervärdet för pressjuice från färsk och ensilerad vall utvärderats. Trots lågt innehåll av råprotein och aminosyror i juicen var näringssmältbarheten, det vill säga hur näringsämnen i råvaran nyttjas och tas upp i grisens fodersmältning god. Näringssmältbarheten av protein och aminosyror var mellan 80 och 90 procent för den ensilerade pressjuicen, vilket var högre än för den färska pressjuicen.

 

Kommentera

Finland kombinerar morot med piska för att höja djurvälfärden

Är Finland på väg att definiera en ny standard för den globala grisköttsproduktionen? Det var rubriken på det föredrag som Mari Lukkariniemi, MTK, höll på länk från Finland under Alnarps grisdag. Och med tanke på att vårt grannland i öst både har ett brett stödprogram för att främja insatser som höjer djurvälfärden och ett nytt djurskyddsregelverk, så skulle svaret på rubrikens fråga kunna vara ”ja”.

 

Kommentera