Diversifiering och ekonomiskt fokus allt viktigare för lantbrukaren

Landshypotek Bank har genom sin Lantbrukspanel undersökt vilka strategier lantbrukare använder för att möta prissvängningar, höga kostnader och ett nyckfullt klimat.

Den största tjusningen med att vara lantbrukare är att vara entreprenör, svarar Lantbrukspanelen. Trots en osäker omvärld har man en stark känsla av att styra själv. Detta samtidigt som tillvaron har blivit mer oförutsägbar vilket skapar risker men även möjligheter. Foto: Landshypotek Bank

Genuin entreprenörsanda och riskspridning är några av de tillvägagångssätt som svenska lantbrukare använder sig av för att hantera eventuella prövningar. Det visar den senaste rapporten med Lantbrukspanelen från Landshypotek Bank.

Enligt Landshypotek har lantbrukare i tusentals år hanterat såväl vädrets makter som ekonomiska och politiska förändringar och även nu lever vi i en osäker tid. Det som gör lantbrukaren generellt bra på att möta en omvärld i ständig förändring är enligt rapporten en bredd av strategier i kombination med en anda av entreprenörskap.

– Lantbrukare är duktiga på att förhålla sig till förändringar som påverkar verksamheten, och därmed osäkerhet. Lantbrukspanelen bekräftar att bredden av strategier, och ett tankesätt där det hela tiden gäller att se nya möjligheter till förbättring utifrån förutsättningarna, är inbyggt i företagandet, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, i ett pressmeddelande.

Flera strategier

Att diversifiera verksamheten med flera typer av inriktningar och intäktskällor, fördela inköp över tid och nyttja lagringskapacitet, samt att underhålla maskiner är några av sakerna som lantbrukarna gör för att sprida ut riskerna.

Mer fokus läggs i dag på ekonomi. Och över hälften av deltagarna i Lantbrukspanelen uppger att de nu lägger mer fokus på sitt kassaflöde och resultat. Att jobba med kalkyler för att se vad som är lönsamt har blivit än viktigare.

– De klassiska kalkylerna har fått en renässans. Lantbrukarna räknar på insatskostnad och vad de kan få ut. Sen går det aldrig att veta exakt eftersom både väder och priser ändras. Vad lantbrukarna gör då är att genom fördelning av riskerna ändå få ihop helheten, kommenterar Per.

Fråga: Vilka generella strategier har du för att hantera ekonomisk osäkerhet? 

Budget, noga koll på kassaflöde och resultat – 51 %
Differentiering av verksamheten med flera typer av inriktning – 45 %
Sprider hur jag säljer gårdens produkter över tid och/eller mellan kunder – 28 %
Fördelar inköp av insatsvaror över tid eller mellan leverantörer  – 43 %
Har lagringskapacitet – 37 %
Annat – 10 %

Så svarade Lantbrukspanelen

Fortsatt positiv känsla som lantbrukare, men andelen har minskat. Trots det utmanande omvärldsläget fortsätter en klar majoritet, ungefär 7 av 10, i panelen att ha en positiv känsla som lantbrukare. Men andelen som är positiv har nu sjunkit. Panelens nuvarande känsla går att jämföra med den som rådde under den svåra torkan 2018.

Entreprenörskapet är tjusningen. Nästan 4 av 10 i panelen svarar att den största tjusningen med att vara lantbrukare är entreprenörskapet. Även svaren på andra frågor återspeglar en stark känsla av entreprenörskap. Hit hör känslan av att själv kunna styra över sin verksamhet och att även kunna se risker som möjligheter, vilket 4 av 10 svarat.

Livsmedelsförsörjning och framtidsbransch. På frågan vad som bäst överensstämmer med den känsla som man har som lantbrukare i en tid av ökad osäkerhet svarar över hälften att det är att livsmedelsförsörjningen blir allt viktigare och att man befinner sig i en framtidsbransch. Entreprenörskapet är också framträdande när lantbrukarna beskriver sitt företagande i en tid av ökad osäkerhet. Hit hör känslan av att själv kunna styra över sin verksamhet och att även kunna se risker som möjligheter, vilket 4 av 10 svarat.

Riskspridning. Lantbrukarna har flera olika metoder för att hantera ökade risker. Det går inte att säga att de har begränsat sig till endast en och samma strategi, i stället framträder en bred palett av åtgärder för att reducera riskerna.

Hållbarhet handlar om klok hushållning av resurser. Vad betyder hållbarhet för lantbrukarna i deras verksamhet? Över 8 av 10 i panelen svarar att det handlar om att på ett klokt sätt ta vara på de resurser som finns på platsen och i företaget.

Familj och branschkollegor är lantbrukarnas främsta bollplank när det gäller strategi. Familjen är också där de flesta hämtar kraft för att orka, även om det är tufft.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 20 december 2022

Senaste

Var med och för svensk grisproduktion framåt – sänd ditt produktionsresultat från WinPig

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast den 29 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2023. Det gäller resultat både från smågris-och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2023 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2023, det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Kommentera