Sänkning av grispris

De största svenska slakterierna sänker grispriset marginellt under januari. I Danmark har Danish Crown sänkt priserna med tio procent.

I ett tuffare ekonomiskt klimat där konsumenternas pengar går till boräntor och elkostnader så ökar efterfrågan på billigare charkprodukter som falukorven. Foto: Mostphotos

HKScan sänkte sitt grispris med 25 öre till 20,65 kr/kg i vecka 3. KLS sänkte sitt grispris med 25 öre till 23,45 kr/kg i vecka 4.

Dock har KLS tidigare under oktober-januari höjt sin notering med sammanlagt 65 öre. HKScans notering har innan sänkningen varit oförändrad sedan augusti.

Danish Crown sänker

I Danmark har Danish Crown sänkt sin grisnotering med tio procent sedan förra året. Vid jul toppade noteringen på 12,60 DKK/kg (18,90 SEK) för att sedan dess sänkts med 1,30 DKK till 11,30 DKK/kg (16,95 SEK).

Till Danish Crowns notering tillkommer också efterlikvid. 2022 var efterlikviden på 1,90 SEK/kg.

Tuff marknad

Både KLS och HKScan hänvisar till en tuff marknad i januari. HKScan skriver i sin marknadskommentar att efterfrågan backar något under första kvartalet är i sig inget ovanligt, men årets minskning är betydligt mer omfattande än tidigare och en direkt följd av konsumenternas tuffa ekonomiska situation och försämrade köpkraft.

KLS skriver i sin marknadskommentar att ett tydligare fokus på kampnjer och erbjudanden vilket sätter press på priserna. Inom charken flyttas efterfrågan mot produkter som generellt är billigare livsmedel såsom falukorv.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 26 januari 2023

Senaste