Danish Crown bantar sin organisation

De danska grisföretagarna har under en längre tid varit frustrerade över en avräkning som släpat efter, jämfört med många andra länders. Därför genomför marknadsledaren Danish Crown nu en omorganisation, som förväntas kosta 150 medarbetare jobbet. 

I Danish Crowns strategi 2021-2026, Feeding the Future, ligger fokus på att minska klimatavtrycket från kött och använda detta som en grund för att öka intäkterna på koncernens produkter. Nu justerar slakterikoncernen vägen fram mot målet och organiserar om. Foto: Danish Crown

Sedan Danish Crown lanserade sin Feeding the Future-strategi 2021 har det hänt mycket. Bland annat har Kinas import av europeiskt griskött mattats av och Ryssland har invaderat Ukraina med allt vad det innebär. 

– Det är våldsamma förändringar som skett på mycket kort tid. Vi kan inte påverka utvecklingen i marknaden men vi kan göra något åt vår egen verksamhet. Vi lutade vår strategi mot en stabil och stark marknad och positiva framtidsutsikter. Nu har allt vänts upp och ner och därför har vi tänkt om när det gäller vägen till att nå de mål vi har satt upp, förklarar koncernens vd Jais Valeur, i ett pressmeddelande. 

Jais Valeur är koncernchef för Danish Crown-koncernen, som bland annat äger KLS i Sverige. Foto: Nils Hougaard/Danish Crown

400 miljoner ska sparas

Köttgiganten väljer därför nu att göra om hela sin organisation, i syfte att kapa kostnader och trimma processer och funktioner. Målet är att minska utgifterna med 400 miljoner danska kronor årligen och 150 tjänster förväntas försvinna, varav 100 i Danmark. Förloppet förväntas ta sex månader och företaget skriver att alla ändringar kommer göras på så vis att kunderna inte drabbas negativt. 

– Det är trist att stå inför att säga adjö till så många duktiga medarbetare, men vi har faktiskt inget val i nuvarande situation. Kostnader, effektivitet och en tight leverantörskedja hela vägen från lantbrukare till konsument är helt avgörande på den marknad som vi befinner oss på just nu. Därför vill jag också understryka att det inte är individen som inte levt upp till sitt ansvar utan att det är den extraordinära situation som vi befinner oss i som tyvärr kräver en anpassning av organisationen, säger Jais Valeur. 

Strategin kvarstår

Beskedet kommer veckan efter att Danish Crown aviserat att man stänger ett slakteri öster om Hamburg i Tyskland. Nästa steg kommer bli reduktion av slaktkapaciteten på koncernens slakteri sydväst om Bremen. Marknadsutvecklingen kommer få avgöra vad som kommer att hända på övriga produktionsanläggningar, uppger företaget. 

– Det är viktigt att betona att vi inte kommer att ändra vår Feeding the Future-strategi och de investeringar vi har påbörjat i bland annat Storbritannien. Det vi gör nu handlar just om att stärka grunden för vårt fortsatta hållbarhetsarbete och målet att väsentligt höja värdet på våra aktieägares råvaror, säger Jais Valeur.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 30 januari 2023

Senaste