Rekordutdelning till medlemmarna

Lantmännen levererade ett rekordresultat 2022. Efter finansnetto och justerade jämförelsestörande poster blev resultatet 2 536 MSEK.

Lantmännen redovisar ett rekordresultat och föreslår en rekordutdelning till medlemmarna. Foto: Lantmännen

Trots en orolig omvärld och ekonomisk osäkerhet blev resultatet för Lantmännen 2022 det högsta någonsin och en ökning mot året före, då resultatet var 2 202 MSEK. Lantmännen föreslår därför en utdelning på 1 080 MSEK till medlemmarna, vilket också är rekord.

– En stor anledning till detta är vår breda affärsportfölj, där vissa affärer har levererat ett starkare resultat samtidigt som andra mött utmaningar. Under 2022 har division Energi och affärsområde Swecon levererat de högsta resultaten någonsin, medan verksamheterna i vår livsmedelsdivision varit pressade, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Division Energi ökade från 615 MSEK till 1 165 MSEK, mycket på grund av ett historiskt högt etanolpris samt bra produktion och försäljning. 

Affärsområde Swecon ökade från 471 MSEK till 593 MSEK till följd av god försäljning och bra eftermarknad. 

Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster. Föregående år inom parentes.

Division Lantbruk: 516 MSEK (374)

”Det högre resultatet var framför allt drivet av den svenska lantbruksverksamheten. Resultatet i den finska lantbruksverksamheten var lägre än föregående år, till följd av sämre resultat i spannmålsaffären. Resultatet i Lantmännen Maskin har minskat, bland annat på grund av den generella nedgången på maskinmarknaden.”

Division Energi: 1 165 MSEK (615)

”Det högre resultatet berodde framför allt på ett historiskt högt etanolpris samt god produktion och försäljning i samtliga affärer. Resultatet har även påverkats positivt av att Lantmännen sedan april är ensam ägare till pelletsbolaget Scandbio, samt tillskottet från det brittiska bolaget Coryton, som förvärvades i februari.”

Division Livsmedel:  528 MSEK (850)

”Samtliga affärer i divisionen har mött stora utmaningar i form av stigande priser på råvaror, energi och transporter. Kostnadsbaserade prishöjningar gentemot kunder har genomförts, men eftersläpningar påverkade divisionens resultat negativt och fortsatta prishöjningar kommer att vara nödvändiga.”

Affärsområde Swecon: 593 MSEK (471).

”Tillgången på maskiner har varit fortsatt begränsad till följd av bland annat komponentbrist och svårigheter kring frakt och logistik. Trots detta har Swecons försäljning ökat på samtliga marknader – delvis drivet av den höga inflationen. Försäljningen på eftermarknaden utvecklades också positivt, med god efterfrågan på både service och reservdelar.”

Affärsområde Fastigheter: 244 MSEK (279) (exklusive fastighetsförsäljningar).

”Föregående års resultat påverkades positivt av högre resultatandelar från delägda företag, och de höga energipriserna har påverkat årets resultat negativt.”

Källa: Lantmännen

– Det gångna året har på olika sätt utmanat våra affärer, men vi har också fått bevis på att vi har en strategi och medarbetare i världsklass som förmår att hantera osäkerhet, risk och utmaningar. Det är mycket glädjande att Lantmännen i år kan leverera sitt bästa resultat någonsin – och att styrelsen därmed ännu en gång kan föreslå en rekordutdelning till våra medlemmar. Det är ett viktigt bidrag till att trygga ett lönsamt och livskraftigt svenskt lantbruk och en robust svensk livsmedelsförsörjning, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 februari 2023

Senaste

Pressjuice från färsk och ensilerad vall – en kartläggning av dess potential som ingrediens i blötfoder

I ett projekt från SLU som finansierats av Stiftelsen Svensk Grisforskning har näringssmältbarheten och fodervärdet för pressjuice från färsk och ensilerad vall utvärderats. Trots lågt innehåll av råprotein och aminosyror i juicen var näringssmältbarheten, det vill säga hur näringsämnen i råvaran nyttjas och tas upp i grisens fodersmältning god. Näringssmältbarheten av protein och aminosyror var mellan 80 och 90 procent för den ensilerade pressjuicen, vilket var högre än för den färska pressjuicen.

 

Kommentera

Finland kombinerar morot med piska för att höja djurvälfärden

Är Finland på väg att definiera en ny standard för den globala grisköttsproduktionen? Det var rubriken på det föredrag som Mari Lukkariniemi, MTK, höll på länk från Finland under Alnarps grisdag. Och med tanke på att vårt grannland i öst både har ett brett stödprogram för att främja insatser som höjer djurvälfärden och ett nytt djurskyddsregelverk, så skulle svaret på rubrikens fråga kunna vara ”ja”.

 

Kommentera