Dags för Livsmedelsstrategin 2.0

Under tisdagen bjöd landsbygdsminister Peter Kullgren in till kick off för Livsmedelsstrategin 2.0. På plats fanns över hundra personer från livsmedelssektorns alla delar.

Nu har diskussionerna inletts mellan regeringen och företrädare från den svenska livsmedelskedjan om hur Livsmedelsstrategin 2.0 ska utformas. Foto: Emma Sonesson

Den nuvarande Livsmedelsstrategin är från 2017. Mycket har hänt sedan dess. Det har varit många utmaningar i livsmedelskedjans olika delar som visat på sårbarheten i den svenska livsmedelsförsörjningen. Saker som torka, pandemi, stopp i den globala logistikkedjan och krig, har påverkat. Därför inleder nu regeringen arbetet med en ny uppdaterad strategi.

Hela kedjan

Ambitionen med Livsmedelsstrategin 2.0 är att den ska göra avtryck i hela kedjan. Skapa förutsättningar för stärkt konkurrenskraft, ökad hållbarhet, främja svenska produkter, öka den totala livsmedelsproduktionen samt minska sårbarheten vid en eventuell kris.

– Livsmedelsförsörjning är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som måste fungera vid höjd beredskap och krig. Hela kedjan från jordbruksföretagen till förädlingsföretagen till dagligvaruhandeln är kärnan i vår livsmedelsberedskap. Genom en svensk konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i grunden och med företag som kan fortsätta sin produktion och tillhörande logistik även under svåra samhällsstörningar skapas förutsättningar för en stabil livsmedelsberedskap, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, i ett pressmeddelande.

– Jag vill att Livsmedelsstrategi 2.0 ska stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Ett livskraftigt land med god självförsörjning behöver lantbrukare, en stark livsmedelsindustri och en framåtsyftande dagligvaruhandel. Svensk mat är god, klimatsmart och skapar jobb i hela landet. För att stärka försörjningen av svenskproducerat behövs det åtgärder på en rad olika områden, det handlar om allt från råvaruproduktion, till förädling, till transport och slutligen till butiksledet, säger landsbygdsminister Peter Kullgren. Foto: Isabella Odmark

Forsatt dialog 

Under kick offen fördes diskussioner kring främjande av svenskproducerade varor, Sveriges livsmedelsberedskap och ökad konkurrenskraft i livsmedelskedjan. Nu blir det fortsatt dialog med livsmedelskedjans företrädare för hur man på bästa sätt ska utveckla livsmedelsstrategin framåt.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 februari 2023

Senaste