Bättre konkurrenskraft för livsmedelsproducenter

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om en stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd. Personen som ska leda det hela är Elisabeth Nilsson.

I den nya utredningen ska utredaren bland annat föreslå åtgärder för att höja djurskyddsnivån inom EU och globalt. Samt analysera hur det påverkar konkurrenskraften för svenska livsmedelsproducenter. Foto: Emma Sonesson

Elisabeth har erfarenhet av att leda utredningar sedan tidigare och har lett utredningar om gårdsförsäljning, näringslivets roll inom totalförsvaret och om att bygga på statens mark. Hon har också varit landshövding i Östergötland i dryga åtta år, där hon bland annat ledde arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

– Jag är hedrad över att ha fått ta hand om en så intressant utredning. Förutom att jag har varit landshövding är jag uppvuxen på en liten bondgård längst upp i Bottniska viken där vi hade sju kor en gång i tiden. Korna är borta sedan ganska många år tillbaka men mitt intresse för landsbygdsfrågor och inte minst lantbruksfrågor är stora, sa Elisabeth Nilsson vid en pressträff under fredagen.

– Att vår jordbrukssektor är lönsam är viktig för att någon ska vilja hålla på med att producera livsmedel till oss alla, sa utredare Elisabeth Nilsson om varför hennes nya uppdrag är intressant. Foto: Sten Jansin

Stärka och värna

Utredningen som drar i gång den 1 april är en del av Tidöavtalet och syftar till att stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion och samtidigt förbättra den globala djurvälfärden.

– Samtidigt som regeringen vill stärka konkurrenskraften i den svenska livsmedelsproduktionen är det också viktigt att värna om det svenska djurskyddet. Sveriges högt ställda djurskyddskrav, goda djurhälsoläge och ansvarsfulla antibiotikaanvändning utgör värdefulla mervärden för den svenska livsmedelsproduktionen, sa landsbygdsminister Peter Kullgren, vid pressträffen.

Fakta: Uppdraget

  • Analysera hur de svenska djurskyddsbestämmelserna påverkar svenska livsmedelsproducenters konkurrenskraft i förhållande till livsmedelsproducenter i andra medlemsstater inom EU.
  • Jämföra svenska djurskyddskrav för olika djurslag med EU:s djurskyddskrav och med nationella djurskyddskrav.
  • Analysera om de svenska djurskyddskraven påverkar svenska producenters konkurrenskraft i förhållande till producenter i andra medlemsstater.

Källa: Regeringen

– Man ska också undersöka möjliga åtgärder för att bibehålla högt ställda djurhållningskrav och stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion. Här handlar det om att föreslå åtgärder för att balansera konkurrensförutsättningarna för svenska livsmedelsproducenter och det kan med fördel ske genom den gemensamma jordbrukspolitiken. Det handlar också om att analysera och föreslå regelförenklingar på djurområdet, sa Peter.

Export och offentlig upphandling

I utredningen ska man även titta på andra områden som regeringen bedömer som intressanta i syfte att stärka konkurrenskraften.

– Exempelvis hur svensk animalieproduktion kan bli långsiktigt konkurrenskraftig på exportmarknaden, samt undersöka om det finns innovativa lösningar som kan bidra till att bibehålla det svenska djurskyddet och samtidigt stärka konkurrenskraften. Utredaren ska kartlägga konsumenters vilja att betala mot bakgrund av de svenska djurskyddskraven och djurhälsokraven. Samt i vilken utsträckning krav på djurskydd ställs vid offentliga upphandlingar, sa Peter.

Man ska även undersöka om märkning och information till konsumenter kan bidra till att öka konkurrenskraften för svenska livsmedelsproducenter.

Utredningen kommer att redovisas den 30 juni 2024.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 februari 2023

Senaste