Majoriteten av svenskarna äter kött

Novus senaste opinionsundersökning beställd av Svenskt Kött visar att 94 procent av svenskarna äter kött.  En stor andel av konsumenterna kan tänka sig betala mer för svenskt kött än importerat.  

Svenskt Kötts undersökning visar på att 94 procent angav att de äter kött medan det var 6 procent som uppgav att de inte äter kött. I undergruppen av de sex procent som svarande att de inte äter kött har 17 procent av de svarande en årlig hushållsinkomst på under 299tkr och tolv procent är kvinnor i åldrarna 18–34 år. Figur: Svenskt Kött 

Svenskt Kött i Sverige AB har haft som mål att undersöka svenskarnas köttkonsumtionsvanor och inställning till kött. Undersökningen som genomfördes av Novus i slutet av januari skedde via webb-intervjuer av slumpmässigt utvalda personer, och totalt genomfördes 1056 intervjuer med personer i åldrarna 18–84 år. 

I opinionsundersökningen framkommer det att 74 procent av konsumenterna är villiga att betala mer för svenskt kött än det importerade. Av de tillfrågade i undersökningen anser sig hälften tänka sig lägga mer av sin disponibla inkomst på livsmedel. 87 procent av konsumenterna anger att svenskt kött är det främsta valet och det de oftast köper. Nio av tio konsumenter anger att mervärdet i att köpa svenskt kött ligger i att det gynnar lokala bönder och stärker svensk livsmedelsproduktion, skriver Svenskt Kött i ett pressmeddelande.  

-Vi på Svenskt Kött tror att pandemi, krig och inflation har påverkat konsumenterna. I tider av överflöd är det enkelt att våga testa nytt men i kris så behöver man prioritera och fokusera på vad som är viktigast och här har svenska folket sagt sitt om det svenska köttet. Uppenbarligen ser konsumenten att svenskt kött är betydligt mycket mer än ett klimatavtryck utan de ser det som ett näringspackat livsmedel som produceras av ansvarsfulla bönder och som är en förutsättning för den svenska livsmedelsproduktionen, säger Isabel Moretti, vd för Svenskt Kött. 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 24 februari 2023

Senaste