Hur mår lantbrukarna egentligen?

Forskare från SLU ska kartlägga lantbrukarnas psykiska hälsa. Kartläggningen ska sedan ingå i Jordbruksverkets arbetsmiljöstrategi.

Resultatet från studien ska användas inom den nya arbetsmiljöstrategin som Jordbruksverket ska arbeta med under 2023–2027. I arbetet ingår att förebygga personskador och att förbättra lantbrukares psykiska hälsa. Foto: SLU

Lantbrukare är en yrkesgrupp som måste hantera mängder av utmaningar som kan påverka hälsan, välmående och förmågan att driva och utveckla företag. Oftast är de familjeföretagare, med få eller inga anställda och lever ofta med sin familj på gården, samtidigt som de påverkas av naturens förutsättningar. Nu ska forskare från SLU på uppdrag av Jordbruksverket, kartlägga lantbrukarnas psykiska hälsa.

Peter Lundqvist, är senior advisor och professor emeritus på SLU,  Han har forskat om lantbrukarnas arbetsmiljö under 35 år. Och har  bland annat arbetadt med projektet Säkert bondförnuft under åren 2009-2013. Foto: Marianne Persson, SLU

– Vi vet väldigt lite om den svenske lantbrukarens psykiska hälsa, men i andra studier har vi fått tydliga signaler om att de inte alltid mår så bra psykiskt. Personligen vill jag uppnå en avdramatisering av psykisk ohälsa bland lantbrukare. Det ska vara lika naturligt att prata om att man är orolig, ledsen, stressad eller deprimerad som att man brutit armen, stukat foten eller fått sy ett större sår, säger Peter Lundqvist, institutionen för människa och samhälle som ska leda projektet ihop med några kollegor.

Förebyggande insatser

Jordbruksverket har avsatt 3,5 miljoner kronor till projektet under åren 2023–2025. Målet är att öka kunskaperna om lantbrukarnas psykiska hälsa och deras bakomliggande arbetsmiljö- och livssituation. Med ny kunskap hoppas man kunna öka medvetenheten om problemet och möjliggöra förebyggande insatser och fördjupad forskning.

Resultatet från studien ska användas inom den nya arbetsmiljöstrategin som Jordbruksverket ska arbeta med under 2023–2027. I arbetet ingår att förebygga personskador och att förbättra lantbrukares psykiska hälsa. I slutändan kan allt sammantaget leda till direktinformation, utbildning för lantbrukare och olika former av rådgivare.

- Jag har varit medförfattare till den nya strategin för bättre arbetsmiljö och kommer under två år att hjälpa till med att dra i gång den, som rådgivare och bollplank, säger Peter.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 27 februari 2023

Senaste

Var med och för svensk grisproduktion framåt – sänd ditt produktionsresultat från WinPig

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast den 29 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2023. Det gäller resultat både från smågris-och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2023 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2023, det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Kommentera