Ännu hållbarare användning av antibiotika

Den 1 april 2023 ska lagändringar träda i kraft gällande antibiotikaanvändning till djur i Sverige.

– Sverige har ansvarstagande lantbrukare och veterinärer som inte använder antibiotika i onödan och Sverige, som föregångsland, har mycket att bidra med i omställningsarbetet mot en hållbar antibiotikaanvändning i djurhållningen inom hela EU, säger landsbygdsminister Peter Kullgren. Foto: Emma Sonesson

Lagändringar görs i fyra lagar enligt det förslag som lämnats i propositionen 2022/23:13 ”Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur”, som riksdagen antagit.

– Trots att Sverige ligger i framkant finns det utmaningar med viss sjukdomsförekomst, utbrott med resistenta bakterier och risk för introduktion av nya smittor och nya resistenta bakterier. Det är därför viktigt att fortsätta sträva efter att bli bättre. Att på ett mer detaljerat sätt kunna följa hur antibiotika används till djur ger förutsättningar att identifiera möjliga riskfaktorer som kan kräva åtgärder för att begränsa risken för antimikrobiell resistens, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, i ett pressmeddelande.

Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren. Foto: Madeleine Rapp

Lämna uppgift

I en av de nya ändringarna står det bland annat att veterinärer nu ska lämna uppgift till Jordbruksverket om användning av antimikrobiella läkemedel för behandling av djur. Det ska också vara möjligt att meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar av eller förbud mot användning av antimikrobiella medel, utöver de som redan kommer med EU-förordningarna.

Den 1 april ska lagändringarna träda i kraft.

Angeläget steg

– Antibiotikaresistens är en fråga som måste tas på stort allvar. Åtgärderna för att minska antibiotikaanvändningen spänner över flera områden, bland annat hälso- och sjukvård, djurhållning och forskning. Att regeringen nu tar ytterligare ett steg i arbetet mot antibiotikaresistens är därför mycket angeläget, säger socialminister Jakob Forssmed.

Den 6-7 mars hålls ett högnivåmöte om antimikrobiell resistens, där Sverige som ordförandeland i EU, står värd. Vid mötet kommer fokus ligga på EU:s bidrag till att på en global nivå bromsa resistensen, och på hållbar tillgång till befintliga och nya antibiotika.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 03 mars 2023

Senaste

Space presenterar utvalda innovationer

Den franska husdjursmässan Space öppnar upp sin 37:e årgång i Rennes den 12-14 september. Bland 37 utvalda och prisade innovationer syns flera för gris. Men grisningsboxar, som annars brukar vara ett stående inslag bland mässnyheter, lyser med sin frånvaro bland utmärkelserna. Kanske är inredningsbranschen avvaktande i väntan på EU:s nya djurskyddsregler? Hur som helst; här beskrivs några av de produkter som Space valt ut som extra innovativa i år.

 

Kommentera