Enklare vardag med medicin­registrering i WinPig-apparna

Sedan ett par år tillbaka finns möjligheten att använda den molnbaserade versionen av WinPig, PigVision Online. Det finns flera fördelar med att din data lagras online, bland annat möjligheten att registrera medicinska behandlingar via apparna PigVision Sows och AgroVision Growers.

 

Exempel på registrering av en behandling på ett besättningsdjur i PigVision Sows.

Fördelarna med att registrera behandlingar digitalt direkt i WinPig är många. Vart efter att kraven skärps för villkorad läkemedelsanvändning så ställs det högre krav på dokumentation. Då är det bra att ta till hjälpmedel så som apparna PigVison Sows och AgroVision Growers som möjliggör registrering med hjälp av din mobil eller surfplatta direkt i stallet.

Mindre jobb

Allt som registreras i apparna synkroniseras direkt in i WinPig. Detta medför att man slipper att sammanställa behandlingar från journal­teckningar, vilket ofta är tidskrävande och ett onödigt dubbelarbete. Detta minskar också risken för att det blir fel i de journalförda behandlingarna.

Vill man ha en sammanställning eller rapport på genomförda behandlingar finns allt underlag redan registrerat i WinPig. Sammanställning kan tas ut både för en viss tidsperiod eller per lokal. Om din besättningsveterinär som är ansvarig för villkorad läkemedelsanvändning godkänner det, så kan det räcka att enbart skicka en säkerhetskopia av gårdens WinPig som sammanställning av utförda behandlingar.

Exempel på listan för upprepade behandlingar för ungdjur i AgroVision Growers.

Plus för livsmedelssäkerheten

Digital journalföring har även fördelar vad det gäller management. Man kan lätt se pågående behandlingar i besättningen i överskådlig lista både i appen och i WinPig på datorn. I större besättningar med flera medarbetare kan varje medarbetare som har tillgång till apparna direkt se om någon annan har gjort dagens uppföljande behandlingar. Det är även lätt att se vilken medarbetare som har initierat behandlingen och vilken eller vilka som har gjort de uppföljande behandlingarna.

En annan stor fördel är att man kan se karenser för varje behandlat djur eller box direkt i sin mobil eller WinPig. Det blir därmed lätt för personal att kontrollera karensen när man skickar djur till slakt, vilket bidrar till livsmedelsäkerheten.

I appen finns även en integrerad QR-kodsläsare som man kan använda för att skanna QR-koder på suggkort eller lokal och föra in registreringen på rätt individ eller avdelning/box. 

Har man en besättning där suggorna försetts med id-chip kan man ansluta en chipläsare via bluetooth till mobilen eller surfplattan för att avläsa djurets id-nummer och skriva in behandlingen på rätt individ.

Flexibelt system

För att komma i gång med medicinregistrering via appen behöver den ansvariga veterinärens behandlingsinstruktioner läggas in i programmet. Det blir då tydligt vilka behandlingar som får utföras. I appen journalförs sedan alla behandlingar med de uppgifter som krävs enligt gällande regelverk och kan även enkelt visas upp vid en eventuell kontroll.

Om du vill använda dig av en smartphone eller surfplatta för registrering men inte har någon mobiltäckning eller WiFi i stallet går det att arbeta med apparna utan tillgång till internet. När man sedan åter har tillgång till internet görs en synkronisering med programmet. 

Om man har tillgång till internet på kontoret eller personalrummet i stallet men saknar trådlös uppkoppling är det enkelt att komplettera med en accesspunkt för att kunna synkronisera data. 

Vill man ha en smartphone eller en surfplatta som man bara använder sig av i stallet behövs det inget mobil­abonnemang för dessa utan endast tillgång till WiFi för att kunna synkronisera gjorda registreringar.

Flera språk

När man får nya medarbetare som ska börja registrera behandlingar är det en stor fördel att använda PigVision Online. Man ser i appen vilka diagnoser man har delegering för att behandla och vilket preparat som ska användas till specifika diagnoser. Detta gör att risken för fel minskar när man ska genomföra och registrera behandlingar.  

Om man har medarbetare som är godkända för att utföra behandlingar som har lättare att tillgodogöra sig information på något annat språk än svenska så finns det flera språk att välja på i apparna, bland annat engelska, ukrainska och polska.

Supporten kan hjälpa till

Om du redan har WinPig på server till din besättning och även vill börja att registrera dina gjorda behandlingar i WinPig så är det inte så mycket du måste komplettera med.

Börja med att fråga din besättningsveterinär om han eller hon godtar journalföring av gjorda behandlingar i WinPig. Om du får klartecken från din veterinär lägger du in behandlingsinstruktioner och preparat i WinPig.

Hur du går till väga för att göra alla steg i WinPig hittar du instruktioner för på WinPigs hemsida winpig.se. Om du får problem eller frågor finns alltid WinPig Support som kan hjälpa till.

Det är viktigt att allt blir rätt i programmet så att journalföringen blir godkänd och innehåller allt den behöver innehålla. Kontrollera gärna tillsammans med din veterinär att allt är rätt. Sedan är det bara att ladda ner appen/apparna som finns både för Android och Apple och börja med registreringar av dina gjorda behandlingar direkt i mobilen eller surfplatta.

 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon

018-12 66 40 eller 

via e-post till 

winpig@gardochdjurhalsan.se

Hemsida: www.winpig.se

 

Pontus Almerheim
Gård & Djurhälsan

Artikeln publicerades fredag den 10 mars 2023

Senaste

HKScan vill framtidssäkra svensk grisköttsproduktion

Det är medvind för svensk köttproduktion på flera sätt; självförsörjningsgraden har kommit upp på agendan och veganvindarna har vänt. Allt fler inser köttets värde som en näringsrik del av kosten, och djurens betydelse i kretsloppet. På HKScan tror man starkt på svensk grisköttsproduktion. Därför jobbar man på flera fronter för att framtidssäkra den och erbjuda uppfödarna långsiktigt hållbara förutsättningar. Inköpsdirektör Torbjörn Lithell berättar om fyra av pusselbitarna i arbetet.  

 

Kommentera