Ett praktiskt exempel

Genom att rita in fordons- och persontrafik på gårdens planskiss blir det ofta uppenbart var de kritiska punkterna finns och enklare att identifiera vad man kan göra för att stärka smittskyddet.

 

På figuren ser ni en exempelgård, en smågrisproducerande besättning som köper in sin rekrytering. För att förbättra smittskyddet i exempelbesättningen så behöver vi börja med att minimera antalet korsande flöden.

Förbättringsföslag

I första skedet skulle personalen få börja använda transportskor och skogränser får upprättas i dörrarna in till de olika stallarna. 

Det skulle helt klart vara att föredra om all utlastning kan samlas i en punkt för att få bort korsande flöde med en extern djurbil. Är det inte möjligt att bygga ihop husen med en sluten drivgång får man överväga att köra ut djuren till vägen med intern transport.

De externa gödseltransporterna som i dag går emellan stallarna kanske är möjliga att leda om via en annan väg för att undvika korsande flöde med personal, och i samband med inkörning av halm. Likaså flyttas kadavertunnan ut till nya vägen när kadaverbilen är på ingång. 

En ny gödselplatta anläggs för fastgödseln från djupströbäddarna. Gödselplattan bakom BB ligger en bit frånbäddarna vilket gjorde att korsande flöde uppstod.

I samband med utmockning så lastas gödseln på en vagn och körs bak till den nya fastgödselplattan som ligger i anslutning till gödselbrunnen. Detta för att minska risken för korsande flöde mellan lastmaskin och annan extern trafik i samband med utgödsling. Utgödslingen görs med en mindre maskin som enbart används till detta ändamål. Ett alternativ till att ha en separat lastmaskin för utgödsling är att rengöra lastmaskinen inför utgödsling. 

Med lastmaskinen körs fortsatt  också in halm till gris­stallarna.

 

Gör en riskanalys för din besättning

Utgå från gårdens planskiss och rita in:

  • Alla transportvägar för foderbilar, djurbil, kadaverbil och personbilstrafik. 
  • Personingång och transportvägar mellan olika byggnader. 
  • Djurens väg in och ut ur besättningen, och i aktuella fall, djurförflyttningar mellan olika byggnader. 
  • Var material så som strömedel, foder och liknande tas in. 
  • Kadavertunnan och vägen som kadavren fraktas dit.  

 

Fundera över och diskutera med din veterinär

  • Var finns det korsande flöden mellan yttre och inre trafik? 
  • Går det att lösa detta genom att ändra rutiner eller skapa avgränsningar?

Johanna Fjelkner
Gård & Djurhälsan

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 mars 2023

Senaste