Prisade företagare i norr

I samband med årsmötet för Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten delade landshövding Lotta Finstorp ut priserna för årets landsbygdsinsatser. 

På bilden från vänster: Mottagare av Ragnar Lassinanttis Kulturpris Bernhard Lindquist och Jan Tollin, Särkilax Kyrkas Vänner. Mottagare av priset som Årets landsbygdsföretagare Lars Malmström, Rajamaa. Lotta Finstorp, ordförande Hushållningssällskapet. Mottagare av priset som Årets lantbruksföretagare Anniqa Edström-Nygård och Arne Edström, Edgården. Foto: Hushållningssällskapet  

Priserna är en lång tradition i Hushållningssällskapets verksamhet, där duktiga företagar- och landsbygdsgärningar uppmärksammas sedan över 200 år tillbaka. De priser som delades ut var årets landsbygdsföretagare, årets lantbruksföretagare och Ragnar Lassinanttis Kulturpris, skriver Hushållningssällskapet i ett pressmeddelande.  

Om årets pristagare:

ÅRETS LANTBRUKSFÖRETAGARE 

Arne Edström och Anniqa Edström-Nygård driver Edgården i Flarken där det i huvudsak bedrivs grisproduktion. På gården finns 240 suggor. De är fjärde generationen på gården och arbetar efter en strategi som innebär att de brukar jorden utan att förbruka den för framtida generationer. Djurens välbefinnande är viktigt för paret, och de ser till att alla grisar har välströade boxar och tillgång till stora liggboxar med halm. Genom att ge djuren goda levnadsvillkor förhindrar de också sjukdomar. 

Motivering: För sina insatser att med starkt engagemang och tydliga framtidsvisioner driva och utveckla ett välskött och modernt lantbruk tilldelas Edgården Hushållningssällskapets pris som Årets Lantbruksföretagare i Norrbotten-Västerbotten. 

ÅRETS LANDSBYGDSFÖRETAGARE 

Lars och Kaisu Malmström driver familjeföretaget Rajamaa som startades 1986. Rajamaa organiserar program baserat på naturturism, och är certifierade som ekologiskt turistföretag genom ”Naturens Bästa”. Med deras initiativförmåga och marknadskunskap har de utvecklat sin verksamhet på den gamla kyrkplatsen Mounionalusta norr om Pajala. Rajamaas produktutveckling har gjort det möjligt för turister att åka skidor på vintern och fiska på sommaren i Tornedalens snöiga ödslighet. 

Motivering: För sina insatser att genom driftighet, kreativitet och innovationsförmåga utveckla ett förtjänstfullt landsbygdsföretag tilldelas Rajamaa Hushållningssällskapets pris som Årets Landsbygdsföretagare i Norrbotten-Västerbotten. 

RAGNAR LASSINANTTIS KULTURPRIS 

Ragnar Lassinanttis Kulturpris tilldelas den ideella föreningen Särkilax Kyrkas Vänner från Övertorneå, för deras insatser inom kulturlivet och historiekunskap i Tornedalen. De har även arbetat med att återskapa minnet och kulturarvet efter den medeltida Särkilax kyrka som förstördes under vårfloden och islossningen 1617. 

Motivering: För sina insatser att främja och vårda det norrbottniska kulturarvet tilldelas Särkilax Kyrkas Vänner Ragnar Lassinanttis kulturpris. 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 24 april 2023

Senaste