Hög styrränta påverkar lantbruket

Riksbanken har under torsdagen meddelat att styrräntan höjs med 0,5 procentenheter. Styrräntenivån är nu 3,5 procent, den högsta sedan 2008. 

En snabb höjning av styrräntan till 3,5 procent, och en långvarig hög nivå kan leda till betydande kostnadsökningar för jordbruket menar LRF. På bilden syns LRF:s förbundsordförande Palle Borgström. Foto: Carolina Wahlberg

Enligt LRF innebär höjningen av styrräntan ett långsiktigt genomslag på kostnadssidan i jordbruket med 1 miljard kronor. I sin tur motsvarar det cirka 10 procent av böndernas nettoinkomst i dag (överskott till eget arbete och eget kapital). 

Om räntan förblir hög under en längre tid kommer det medföra en stor kostnadsökning för jordbruket som har en belåning på cirka 200 miljarder kronor. Höjningarna av räntan motverkar nedgången av kostnadsposter som gödselmedel, foder och el, men lantbrukarna påverkas ändå av sänkta marknadspriser för exempelvis spannmål och mjölk.

Krävs investeringar

Det är först vid nästa skörd 2024 som billigare gödselmedel kommer att slå igenom eftersom gödseln till årets skörd köptes in under förra hösten, skriver LRF i ett pressmeddelande.  

– Naturligtvis ska vi fortsatt leverera bättre livsmedel till konsumenterna med stor hänsyn till djur och miljö. Något som kräver mer omfattande investeringar för det svenska lantbruket jämfört med de produkter som importeras från andra länder, säger Palle Borgström LRF:s förbundsordförande. 

Dålig signal

Sverige håller just nu på att se över sin livsmedelsstrategi och beredskap. Tidigare har det fastställts att ökade investeringar inom lantbruket är nödvändiga för att stärka den svenska försörjningstryggheten. En höjning av styrräntan är inte en bra signal till de lantbrukare som överväger investeringar för att öka den svenska livsmedelsproduktionen. 

– Lantbrukets ska klara en produktion som är mindre beroende av fossil energi, en avgörande dimension i lantbrukets investeringsbehov, säger Palle Borgström. 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 26 april 2023

Senaste

Universitet och näring i nytt samarbete

Varje grisföretagare vet att en engagerad besättnings­veterinär är värd sin vikt i guld. Men för att komma dit krävs både utbildning och intresse, och som veterinär finns det många gånger andra karriärinriktningar som ligger närmre till hands. Genom att ge studenterna inblick i det dagliga jobbet som grisveterinär, hoppas SLU och Gård & Djurhälsan nu att fler får upp ögonen för att jobba med gris, samtidigt som undervisningen säkras.

 

Kommentera