Nu är rekordutdelningen klubbad

Under Lantmännens föreningsstämma under onsdagen fattades beslutet att betala ut den högsta utdelning i Lantmännens historia.

– Det är mycket glädjande att styrelsen ännu en gång kan föreslå en rekordutdelning till våra medlemmar, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl. Foto: Johan Olsson

Utdelningen till Lantmännens medlemmar landade på 1 080 miljoner kronor.

– De stora kostnadsökningarna på insatsvaror, energi och transporter har inneburit och innebär även framöver stora utmaningar och affärsrisker för svenska lantbrukare. Lantmännens utdelning är ett viktigt bidrag för att trygga ett lönsamt och hållbart svenskt lantbruk och svensk livsmedelsförsörjning. Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och medarbetare som bidragit till det starka resultatet som gjort utdelningen möjlig, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl, i ett pressmeddelande.

Högt resultat

Under 2022 levererade Lantmännen sitt högsta resultat någonsin 2 536 MSEK (efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster). Det var en förbättring på 2 202 MSEK jämfört med 2021.

Detta var möjligt genom en bred affärsportfölj där division Energi och affärsområde Swecon levererat rekordhöga resultat, medan områdena inom livsmedelsdivisionen varit pressade. 

Hela värdekedjan

– Vi befinner oss i en god position och kommer att fortsätta investera i hela värdekedjan från jord till bord och utvecklingen av ett livskraftigt svenskt lantbruk och en robust svensk livsmedelsförsörjning, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.

Läs mer: Rekordutdelning till medlemmarna

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 03 maj 2023

Senaste

HKScan vill framtidssäkra svensk grisköttsproduktion

Det är medvind för svensk köttproduktion på flera sätt; självförsörjningsgraden har kommit upp på agendan och veganvindarna har vänt. Allt fler inser köttets värde som en näringsrik del av kosten, och djurens betydelse i kretsloppet. På HKScan tror man starkt på svensk grisköttsproduktion. Därför jobbar man på flera fronter för att framtidssäkra den och erbjuda uppfödarna långsiktigt hållbara förutsättningar. Inköpsdirektör Torbjörn Lithell berättar om fyra av pusselbitarna i arbetet.  

 

Kommentera