Nu är rekordutdelningen klubbad

Under Lantmännens föreningsstämma under onsdagen fattades beslutet att betala ut den högsta utdelning i Lantmännens historia.

– Det är mycket glädjande att styrelsen ännu en gång kan föreslå en rekordutdelning till våra medlemmar, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl. Foto: Johan Olsson

Utdelningen till Lantmännens medlemmar landade på 1 080 miljoner kronor.

– De stora kostnadsökningarna på insatsvaror, energi och transporter har inneburit och innebär även framöver stora utmaningar och affärsrisker för svenska lantbrukare. Lantmännens utdelning är ett viktigt bidrag för att trygga ett lönsamt och hållbart svenskt lantbruk och svensk livsmedelsförsörjning. Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och medarbetare som bidragit till det starka resultatet som gjort utdelningen möjlig, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl, i ett pressmeddelande.

Högt resultat

Under 2022 levererade Lantmännen sitt högsta resultat någonsin 2 536 MSEK (efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster). Det var en förbättring på 2 202 MSEK jämfört med 2021.

Detta var möjligt genom en bred affärsportfölj där division Energi och affärsområde Swecon levererat rekordhöga resultat, medan områdena inom livsmedelsdivisionen varit pressade. 

Hela värdekedjan

– Vi befinner oss i en god position och kommer att fortsätta investera i hela värdekedjan från jord till bord och utvecklingen av ett livskraftigt svenskt lantbruk och en robust svensk livsmedelsförsörjning, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.

Läs mer: Rekordutdelning till medlemmarna

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 03 maj 2023

Senaste

Universitet och näring i nytt samarbete

Varje grisföretagare vet att en engagerad besättnings­veterinär är värd sin vikt i guld. Men för att komma dit krävs både utbildning och intresse, och som veterinär finns det många gånger andra karriärinriktningar som ligger närmre till hands. Genom att ge studenterna inblick i det dagliga jobbet som grisveterinär, hoppas SLU och Gård & Djurhälsan nu att fler får upp ögonen för att jobba med gris, samtidigt som undervisningen säkras.

 

Kommentera