Ta fram en karenslista över dina djur

En del av de medicinska preparat som används inom grisproduktion har en karenstid. Karenstiden är det minsta antalet dagar som måste ha passerat från att en gris får en medicinsk behandling till dess att grisen får slaktas. Syftet är att undvika läkemedelsrester i livsmedel. Du som registrerar medicinska behandlingar i WinPig kan på ett smidigt sätt hålla koll på grisarnas karenstid genom att ta fram en karenslista. I det här tipset berättar vi hur du gör.

 

Bild 1. Preparatlistan med karensdagar

Preparatlistan

De mediciner som används i svensk grisproduktion finns i preparatlistan. Denna finns under Generellt-Behandling/Vaccination-Preparat. I listan finns karensdagar för samtliga preparat, se bild 1.
 

Bild 2. Datum för sista dag med karens

Medicinsk behandling

När du har medicinerat en sugga med ett preparat som har en karenstid kommer detta att synas på suggkortet. I bild 2 visas datumet för den sista dagen med karens inringat med rött.
 

Bild 3. Inställningar för karenslistan

Sammanställ en lista över karensdagar

Det är enkelt att sammanställa en lista över grisarnas karensdagar. Tryck på Management-Karenslista. Så kommer bild 3 att visas. Välj datum, antingen dagens eller en period framåt. Välj hur djuren ska sorteras. I detta exempel har vi valt efter datum och djurnummer. Tryck OK. En sammanställning över karenser visas, se bild 4.

Datumet avser sista dagen med karens. Det betyder att djuret kan slaktas tidigast dagen efter detta datum. Sugga 13 i exemplet nedan kan alltså slaktas först den 1 april 2023.

 

Bild 4. Inställningar för karenslistan

 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.

Artikeln publicerades torsdag den 04 maj 2023

Senaste