LRF: Osäkra effekter

Enligt LRF och förbundsordförande Palle Borgström är reduktionsplikten komplex, och det finns en stor osäkerhet när det gäller möjligheten att förutse vad en minskad reduktionsplikt uppnår för effekter.

Palle Borgström är LRF:s förbundsordförande och menar att reduktionsplikten är komplex. Foto: Carolina Wahlberg

Tidöpartiernas beslut att sänka reduktionsplikten från dagens 30,4 till 6 procent vid årsskiftet har skapat engagemang i branschen.

"LRF förväntar sig att regeringen säkerställer att sänkningen av reduktionsplikten till 6 procent kommer ge den effekt på drivmedelspriser som nu utlovas. Det är också avgörande att förändringar i reduktionsplikten inte leder till avverkningsbegränsningar för de svenska skogsbrukarna", skriver Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande, i en kommentar till Jordbruksaktuellt.

Ökad inhems produktion

Han menar att LRF vill se en anpassad reduktionsplikt som ska medverka till en ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel och att drivmedelspriserna i Sverige blir konkurrenskraftiga.

Aktivt skogsbruk

”Samtidigt värnar vi att de gröna näringarnas möjligheter till att investera i biodrivmedel inte slås undan och att Sverige når EU:s klimatmål 2030. En halverad reduktionsplikt från dagens nivå för diesel, under en begränsad period, är förenlig med nationella mål om stärkt livsmedelsproduktion (livsmedelsstrategin) och ett fortsatt aktivt skogsbruk”, skriver Palle Borgström.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 maj 2023

Relaterat

Senaste

Universitet och näring i nytt samarbete

Varje grisföretagare vet att en engagerad besättnings­veterinär är värd sin vikt i guld. Men för att komma dit krävs både utbildning och intresse, och som veterinär finns det många gånger andra karriärinriktningar som ligger närmre till hands. Genom att ge studenterna inblick i det dagliga jobbet som grisveterinär, hoppas SLU och Gård & Djurhälsan nu att fler får upp ögonen för att jobba med gris, samtidigt som undervisningen säkras.

 

Kommentera