Svebio: Tvärvändning i politiken

Svebio menar att beskedet om sänkta krav på inblandning av biodrivmedel i diesel och bensin utgör ett onödigt trendbrott för biodrivmedelsbranschen.  

Enligt Svebios uträkning kommer utsläppen inom reduktionsplikten öka med fyra miljoner ton koldioxid per år. Foto: Svebio

– Reduktionsplikten har förvisso inte varit framgångsrik klimatpolitik och det finns goda förklaringar till att det blev höga drivmedelspriser under 2022 (se förklaring i faktaruta nedan). Dock är beslutet att kraftigt reducera reduktionsplikten beklagligt, och inte bra politik varken för svensk industri eller för svenska jobb, säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, i ett pressmeddelande.

Svebio menar att det fanns skäl att ändra i reduktionsplikten men att Tidöpartiernas beslut är en tvärvändning i politiken, och därför måste kompletteras med andra åtgärder för att klara det beslutade klimatmålet för transportsektorn 2030 och EU-målen.

Swebios förslag:

  • ​Upphandla inhemsk produktion av biodrivmedel. Regeringen har fel i att biodrivmedel är dyra. Ett konkret förslag på hur Sverige kan skapa försörjningstrygghet och inhemsk produktion av konkurrenskraftiga biodrivmedel har nyligen presenterats av bioekonomiutredningen.

  • Regeringen kan ordna rimliga förutsättningar för industrin och klimatutsläppen genom att öka användningen av högblandade och rena biodrivmedel, där Sverige beviljats fyraårig skattebefrielse. Möjliga extra åtgärder är till exempel konverteringsstöd för flexifueldrift och krav på att laddhybrider ska kunna köra på förnybart bränsle.
     
  • Snabb klarhet i frågan om skattefrihet för biogas. Frågan måste lösas konstruktivt i samarbete med EU-kommissionen, och under tiden måste åtgärder vidtas för att skydda de företag som investerat i biogasproduktionen i god tro.
     
  • Klarläggande att den svenska reduktionsplikten för flygbränslen gäller fram till 2030. Den av EU beslutade lägre nivån är en miniminivå.

    Källa: Svebio

”Vi anser att regeringen borde använda potentialen i svenskt skogs- och jordbruk för att säkerställa drivmedelstillgång till försvaret, skapa arbetstillfällen, stärka svensk industri och utveckla teknik för det hållbara samhället. Det finns potential inom både biodiesel och etanol och skulle vara en bra inriktning för Sverige som land”, skriver Svebio.

Enligt Svebio förkommer det ibland påståenden i debatten att det är brist på biodrivmedel, men att detta är fel. Enligt International Energy Agencys statistik använder Sverige 3,4 procent av världens biodiesel.

”Den globala, europeiska och svenska potentialen att öka produktionen av biodrivmedel är mycket stor och tillgången av råvara är inte begränsad vare sig på kort eller lång sikt”, skriver Svebio.

Om reduktionsplikten

Reduktionsplikten för diesel sattes till en början från juli 2018 till 19 procent. Det innebar att biodieselanvändningen inte ökade från 2017. Kvotplikten ökade i små steg fram till juli 2021 då den var 21 procent. Marknaden var stagnerande under de fyra åren. Från den 1 augusti 2021 höjdes reduktionsplikten till 26 procent och därefter igen 1 januari 2022 till 30,5 procent. Höjningarna innebar en 45 procentig volymökning för biodiesel på den svenska marknaden inom fyra månader. Knappt två månader senare utbröt kriget i Ukraina och satte press på drivmedelspriserna i alla världens länder. I maj 2023 har dieselpriset sjunkit tillbaka till 20,58 kr per liter vilket är 6,95 kr lägre än toppnoteringen från oktober 2022.

Källa: Svebio

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 maj 2023

Relaterat

Senaste