KLS höjer priset på grisen

Konsumenternas vurm för svenskt är stark, trots en förflyttning mot kampanjerbjudanden och EMV. Marknadsledaren KLS höjde nyligen priset på nöt och vecka 22 höjer man grispriset. 

KLS höjer både smågris- och slaktgrispriset inför vecka 22. Foto: Mostphotos

Med en ansträngd plånbok för konsumenterna har fokus på handelskedjornas egna varumärken (EMV) och kampanjerbjudanden ökat. Men trots allt ser KLS, som har en stor andel inom EMV, nu en öppning för att höja slaktgrispriset med 30 öre och smågrispriset med 50 öre inför vecka 22 (29 maj-4 juni). 

Paul Robertson, inköpschef på KLS. Foto: Carolina Wahlberg

”Även när vi tittar i det längre perspektivet, ett par år eller så, så ser vi en stark och stabil efterfrågan på det svenska fläsket och vår utmaning i grunden kommer vara att få fram tillräckligt med råvara för att möta vad marknaden efterfrågar. När det gäller lönsamheten för vår del av kedjan så påverkas den främst av nyttjandegraden på våra anläggningar och produktmixen när konsumenten väljer i butiken. I dag är det mycket mer intresse för de lägre prissatta produkterna, som falukorven är ett bra exempel på, men vi är helt övertygade om att produktmixen kommer balanseras på ett annat och mer gynnsamt sätt igen när de ekonomiska faktorerna i samhället stabiliseras eller normaliseras.”, skriver inköpschef Paul Robertson, i ett mejl till Grisföretagaren. 

HKScan ligger vecka 22 kvar på oförändrat grispris, medan Skövde slakteri i skrivande stund inte offentliggjort sin notering. 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 29 maj 2023

Senaste