Greppa Näringen startar en ny typ av rådgivning

Hållbarhetsanalysen ska ge lantbrukare bättre förståelse och kontroll över sitt hållbarhetsarbete.

 

Hållbarhetsanalysen innehåller följande sex områden: Övergödning, Markhälsa, Växtskydd, Biologisk mångfald, Klimat och Energi. 
Foto: Greppa Näringen


Lantbrukarna själva har efterfrågat att Greppa Näringen ska starta en återkommande helhetsrådgivning utifrån gårdens totala hållbarhetsarbete, en önskan som nu blir verklighet. Med hjälp av Hållbarhetsanalysen ska lantbrukaren få insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. 

Sporre framåt

Emma Hjelm, projektledare för Greppa Näringen
Foto: Greppa Näringen

– Rådgivarens roll är att sammanställa data och vara ett stöd och bollplank. Både under själva rådgivningsbesöket och under det fortsatta arbetet på gården. Hållbarhetsanalysen kommer in naturligt i Greppa Näringens rådgivningsplaner. Det blir både ett kvitto på utfört arbete och en sporre framåt, säger Emma Hjelm, projektledare för Greppa Näringen, i ett pressmeddelande.

Tillgång till bra data

Efter sina 20 verksamma år och cirka 70 000 gårdsbesök har Greppa Näringen tillgång till en stor mängd data om mjölk-, kött-, och växtodlingsgårdar. Inom projektet finns det mycket kunskap om åtgärder som är positiva för miljön och klimat i olika delar av jordbruksproduktionen. 

Markus Hoffmann, mark-, vatten- och hållbarhetsexpert på LRF.Foto: Madeleine Rapp

– Hållbarhetsanalysen kan göra det svenska lantbruket ännu mer hållbart! Vi har redan nått långt inom många områden men kan tillsammans bli ännu bättre. Möjligheten att få coachande samtal för den som vill använda egna hållbarhetsmål tror jag också kan bli uppskattad, säger Markus Hoffmann, mark-, vatten- och hållbarhetsexpert på LRF.

Testas just nu

Alla rådgivare från Greppa Näringen kan hjälpa lantbrukarna med en Hållbarhetsanalys och i framtiden är tanken att alla som är intresserade själva ska kunna göra en hållbarhetsanalys på Greppa Näringens ”Mina sidor”.  Just nu testas Hållbarhetsanalysen på gårdar och under hösten ska lantbrukare börja erbjudas ett rådgivningsbesök med den nya analysen.  

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 31 maj 2023

Senaste