Vädret pressar pris på foderspannmål

Årets skördeväder med omfattande nedklassning av spannmål till foderråvara ökar prisskillnaden mellan kvarn- och foderråvara.

 


Ymnigt och ihållande regn sedan juli har fått till följd att stora volymer av råg och vete har klassats ner till foder eller etanolvara. Även för de vårsådda grödorna lär kvalitetsproblem vara en faktor som ger ökad nedklassning i år.

Som en följd av ett lägre utbud av kvarnvara och ett ökat utbud av fodervara så växer prisskillnaden mellan kvarn- och fodervete. Under juli var premien för kvarnvete över fodervete endast 6 kronor/100 kg för Lantmännens indikativa priser. Nu noteras premien till 37 kr/100 kg. 

Foderkorn är inte med i diagrammet men följer än så länge fodervetepriset relativt stabilt. Kornet betalas cirka 10-15 kr/100 under vetepriset.

Lägre areal, lägre produktion och frågetecken kring kvaliteter får priserna på maltkorn och grynhavre att stiga och passera priset för kvarnvete.

Maltkorn som nu noteras till 318 kr/100 kg passerade priset för kvarnvete i början av juli.

Grynhavre noteras nu till 268 kr/100 kg och passerade priset för kvarnvete i början av augusti.

Jordbruksaktuellt

Artikeln publicerades onsdag den 30 augusti 2023

Senaste