Dags att söka medel från Klimatklivet

Den 18-29 september tar Naturvårdsverket emot ansökningar om stöd från Klimatklivet, vars syfte är att stötta investeringar som gynnar klimat och miljö.  

Klimatklivet kan sökas av exempelvis företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar och stiftelser, dock inte privatpersoner. Foto: Mostphotos

När Naturvårdsverket väljer ut vilka ansökningar som beviljas medel görs en bedömning av projektens beräknade klimatnytta. De klimatinvesteringar som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd. 

I höstens ansökningsomgång prioriteras projekt som kan slutföras senast juni 2024. Detta beror på att budgeten för projekt avslutade under 2024 är stor, samtidigt som den är stramare för projekt som färdigställs under 2025 och 2026. Naturvårdsverket skriver dock att alla ansökningar är välkomna oavsett slutföringstid och att budgeten som riksdagen beslutar om under hösten 2023 kommer avgöra hur många av ansökningarna med längre genomförandetid som beviljas stöd.

Besked om eventuellt beviljade medel för de ansökningar som skickas in i september förväntas kunna ges i början av 2024. På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om prioriterade projekt och ansökningsförfarande. 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 31 augusti 2023

Senaste