”Den svenska modellen funkar väldigt bra”

Det är nya djurskyddsregler på gång i EU. Något som kan få stora konsekvenser för svenska grisföretagare är måtten på grisningsboxen.

Under sin Sverigeturné i augusti gjorde EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C) ett stopp hemma hos Sveriges Grisföretagares ordförande Johan Eriksson (i mitten). Med på mötet som främst handlade om EU:s kommande djurskyddslag var även bland annat Tomas Olsson, regionordförande i LRF Mälardalen. Foto: Carolina Wahlberg

I slutet av augusti hölls ett möte på Mycklinge gård strax utanför Västerås, där Sveriges Grisföretagares ordförande Johan Eriksson är delägare. Deltog gjorde Tomas Olsson regionordförande i LRF Mälardalen, representanter från Centerpartiet lokalt, en grupp lantbrukare och huvudgästen EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C). Hon sitter i jordbruksutskottet och är involverad i de nya djurskyddreglerna som EU kommer lägga fram förslag till och besluta om under hösten.

Det som Johan och de andra företagarna på plats ville framföra var just kommande krav på måtten på grisningsboxar. I Europa har man tidigare inte haft några krav, sannolikt på grund av att majoriteten av de europeiska suggorna ändå hålls fixerade i grisningsboxen. Men i Sverige där grisning och digivning sker med lös sugga, finns det sedan 2006 ett lagkrav på att en grisningsbox ska vara minst sex kvadratmeter.

Än så länge finns det inget offentliggjort förslag på vad som ska gälla framåt på EU-nivå, men enligt Johan har det läckt ut att det finns förslag på 6,5 kvadrat och till och med större.

Bra djurvälfärd

Flera gårdar som ­investerat stort i Sverige den senaste tiden har byggt efter de svenska regelverken. Och den svenska modellen funkar väldigt bra, menar Johan.

– Vi har jobbat oss fram till sex kvadrat och fått det att fungera med en bra djurvälfärd. Vi har bobyggnadsbeteendet, vi har intakta svansar i vårt system och vi har kommit långt. Vi vill fortsätta att vara världsledande inom djurvälfärd, säger Johan och fortsätter:

–  Skulle det bli ett förslag som landar på sju kvadrat så har vi en kostnad på ungefär 2,5- 3 miljarder för Sverige för att bygga om allas grisningsboxar.

Att bygga ut och göra större boxar är nämligen inget man gör enkelt. Allt i stallet är anpassat efter den befintliga boxen.

– Det vi vill visa Emma och de övriga parlamentarikerna är att det inte går att bara flytta en vägg och utöka stallarna. Då förändras intaget för ventilationsluft, värmen och luften kommer att hamna fel. Det är bara att riva och bygga nytt från grunden, säger Johan.

Johan Eriksson visar upp en svensk grisningsbox för Emma Wiesner (C).
– Om det skulle bli krav på ett boxmått på 6,5 eller mer måste vi dels ha finansieringsmedskick precis som resten av EU, och egentligen lite till. Skulle det bli sex kvadrat tycker jag vi ska ha samma omställningspengar för vi har redan tagit kostnaderna för de här större ytorna, säger han. På bilden syns även Tina Sjödin, en av delägarna.

Se till helheten

Med på mötet var bland annat Oscar Nilsson som föder upp smågrisar i Spångboda utanför Örebro. Där har han nyligen expanderat stort och satsat på boxar på sex kvadratmeter. Om det blir hårdare regler kring boxmåtten blir det katastrofala följder för hans företag.

– Europa behöver förbättra sitt omhändertagande av djuren både av miljöskäl och djurskyddsskäl. Men här har man låst fast sig vid att en särskild yta är det som allena gör bättre djurvälfärd och så är det inte, säger Oscar.

Istället tycker han att man borde inrikta sig på att se helheten hur man får en välfungerande box med en bra smågrishörna och ett golv som är anpassat både för smågrisar och sugga. Men även att luftkvalitén och luftrörelsen i ­stallet måste fungera på ett bra sätt vilket också påverkar djurens välbefinnande.

Fungerande system

På mötet blev det en rundvandring i grisningsavdelningarna där Emma fick en genomgång av hur en svensk grisningsbox ser ut och vad som skiljer från andra länder, för att förstå att det inte är så enkelt att bara bygga om boxarna om måtten skulle ändras.

– I Sverige har vi system som fungerar med lösgående suggor före, under och efter grisning. Vi har system som fungerar med svansarna intakta. Varför inte ta den här kunskapen som vi har byggt upp och använda den, säger Johan och Oscar fyller i:

– Jag menar att det är ett problem att man har tittat på en yta men man har inte tagit in de andra aspekterna från den praktiska produktionen. Hur ska vi klara miljöprövningen, hur ska vi hålla våra ammoniaknivåer på en låg nivå, hur ska vi ha en god foder- och energieffektivitet?

– Vi har visat med vårt know-how kring de här sex kvadraten och våra utrymmeskrav i Sverige att vi kan ha grisknorren kvar, vi har halm, vi har låg antibiotikaanvändning och friska djur som växer. Vi har nycklarna och svaren på hur man kan göra, säger Johan. Foto: Carolina Wahlberg

Hela designen

Det är alldeles för detaljstyrt, man borde se mer till helheten tycker både Oscar och Johan, och ta lärdom av hur vi i Sverige har fått till ett bra system med lösgående suggor som kan utföra sina naturliga beteenden i boxar som är sex kvadratmeter.

– Det jag tar med mig specifikt från dagen är just det här att det inte är så himla lätt att flytta en grind och så är man klar. Utan det handlar om designen i hela stallarna. Det här är ju regler som vi vill ska till men vi vill ju heller inte sätta krokben för oss själva, säger Emma.

Hon menar att hon verkligen tar med sig att det handlar om så många fler parametrar än bara ett mått på boxen, så som fast golv kontra spalt, tillgång på halm och om suggorna får vara lösa eller fixerade.

– Det kommer säkert bli mycket politisk strid kring en siffra, och det blir ju missvisande för det finns inget magiskt nummer för när grisarna mår bra, utan det handlar om helheten, säger Emma.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 september 2023

Senaste