”Vi har pratat om att bekämpningen kommer att ta två år, ingen har lyckats bli fri snabbare än så”

ASF. Intresset var stort då LRF Kött med flera bjöd på lunchwebbinar med anledning av den afrikanska svinpesten (ASF) i Fagersta. Det blev många frågor och en hel del svar under timmen. Bland annat gav Maria Cedersmyg, Jordbruksverket, en lägesrapport. 

Maria Cedersmyg berättade under LRF Kötts lunchmöte att dialog mellan Jordbruksverket och departementet pågår när det gäller eventuell skottpeng för skjutna vildsvin samt kadaverpeng för hittade döda vildsvin i restriktionsområdet kring Fagersta. Likaså är eventuell ersättning till markägare som får sin verksamhet avbruten under utredning. Foto: Mostphotos

Lunchmötet arrangerades av LRF Kött i samarbete med Sveriges Grisföretagare, Gård & Djurhälsan och länsstyrelsen i Västmanlands län och runt 400 personer hade kopplat upp sig.

– Det här är ett möte som vi såklart helst hade sluppit att hålla, men nu är vi i den sits vi är, inledde Jeanette Elander, LRF Kött, innan hon lämnade över till Maria Cedersmyg, Jordbruksverket, som började med att förklara syftet med den restriktionszon som upprättades under torsdagen. 

– Det är vårt sätt att definiera var smittan finns, så långt vi vet i dag. Det kan alltså ändras successivt, allt eftersom vi hittar fler vildsvin, för de här är säkert inte de enda. 

Virusreservoar ska bort

Maria Cedersmyg arbetar som veterinärinspektör vid Jordbruksverket.Foto: Jordbruksverket

Maria berättade vidare att man under fredagen börjat söka efter vildsvinskadaver kring den plats där de första kadavren hittades, allt för att myndigheterna ska bli mer säkra på var centrum för smittan ligger. 

– Vi inleder också arbetet med att upprätta en operativ central i området och upprättar en provtagningscentral, dit de kadaver vi hittar i skogen kommer att föras. Att ta ut kadaver ur skogen, provta och destruera dem är nämligen en del av smittbekämpningen. Detta eftersom kadavren utgör en virusreservoar i skogen. 

Jordbruksverkets personal kommer under fredagen även att undersöka den avfallsstation som är en av teorierna kring hur smittan nådde vildsvinen. 

– Vad jag har förstått är anläggningen inhägnad, men det kan vara så att det inte är världens bästa stängsel, så det är en sak man tittar på nu. 

Olika lång restriktionstid

I cirka tre månader tror Maria det kommer vara vad hon beskriver som ”tvärstopp” för all normal aktivitet i restriktionsområdet. Allmänheten får då inte röra sig på annat än anlagd väg, medan lantbrukare alltjämt får röra sig i området för att exempelvis se till sina betesdjur. 

– Vi har pratat om att bekämpningen kommer att ta två år, ingen har lyckats bli fri snabbare än så. Men det innebär inte att alla restriktioner kommer ligga så länge för alla. 

I zonen finns det i dag åtta verksamma grishållare, dock inga riktigt stora grisgårdar. Grishållarna i området tillhör de som Maria spår kommer omfattas av restriktioner under längst tid, medan restriktionerna för exempelvis skogsbruk och rekreation kan komma att släppas tidigare. 

Biosäkerhet bästa vapnet

Under mötet kom många frågor upp, bland annat kring hantering av spannmål och halm i zonen, leverans av förnödenheter in och ut ur zonen samt gristransporter och slakt. Många av frågorna finns det svar på på Jordbruksverkets sida om ASF. Andra frågor jobbar myndigheterna i skrivande stund på att ta fram svar på och information kring.  

Från och med måndag 11 september kommer Jordbruksverket med samarbetspartners också börja hålla lokala informationsmöten i Fagersta berättade Maria, som slutligen uppmanade alla grisföretagare på mötet att se över sina smittskyddsrutiner:

– Det finns ingen enskild detalj som är avgörande för huruvida man får in ASF i en besättning eller inte. Det finns besättningar där biosäkerheten ser fantastisk ut men där det går åt pipan iallafall och det finns de som har lite måttlig biosäkerhet och inte drabbas ändå. Det enda vi kan göra är att följa alla råd och rekommendationer som finns och göra vårt bästa, och hoppas att det duger. 

Smittsäkrad besättnings hemsida finns information för den som vill förbättra sina kunskaper kring biosäkerhet och ASF. Där finns också en länk till LRF Kötts möte, för den som vill titta i efterhand. 

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 september 2023

Relaterat

Senaste