Byte av preparat under en behandling

Ibland händer det att ens behandlingsinstruktioner säger att man ska byta preparat under behandlingen. Till exempel kanske en behandlingsinstruktion för en diagnos säger att man ska ge Ethacilin första dagen för att därefter ge Noropen resten av behandlingen. För att i medicinsammanställningen få rätt antal behandlade djur behöver detta byte göras korrekt. 

 

Bild 1. Upprepade behandlingar i datorn

Inställningar

Börja med att se till att du har de korrekta medicinlayouterna i ditt program, du hittar dem på WinPigs hemsida, www.gardochdjurhalsan.se/winpig/medicin/installningar/. Kontrollera att du har lagt in korrekta inställningar för upprepad behandling i dina behandlingsinstruktioner i WinPig.

Bild 2. Hur du registrerar ett preparatbyte i datorn

Start av behandling

När behandlingen påbörjas så startar man behandlingen som vanligt med det första preparatet. I det här exemplet så påbörjas en behandling med Ethacilin för en ledinflammation. Behandlingen kan startas antingen via datorn eller i appen.

Bild 3. Medicinsammanställning

Byte av preparat

Dag 2 av behandlingen ska grisarna som fick Ethacilin i stället få Noropen. För att göra bytet behöver ni gå till upprepade behandlingar i programmet i datorn. Gå till Management – Upprepade behandlingar – Ungdjur (se Bild 1).

Under Upprepade behandlingar i datorn så kommer du att se behandlingen med Ethacilin. Om du följer raden till höger kommer du att se en kolumn som heter ”Byte av preparat”, bocka för rutan där. Då kommer en rullbandsmeny i kolumnen Upprepad behandling – Preparat öppnas upp som visar de andra preparaten möjliga för den diagnosen. Välj det preparat du ska byta till, i det här fallet Noropen. Fyll i mängd som ska ges och bocka för ”Utfört”. Se bild 2.

När du nästa gång ska behandla grisarna så kommer behandlingen dyka upp som en behandling med Noropen.

Medicinsammanställningen

När bytet av preparat har lagts in på detta sätt så kommer medicinsammanställningen se ut som på bild 3. Inringat i rött går det att se att inga djur räknas dubbelt utan de räknas som ett djur som fått båda preparaten för samma diagnos.

 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.

Artikeln publicerades måndag den 11 september 2023

Senaste