”För oss är frågan ny”

ASF. VafabMiljö som ansvarar för avfallsstationen i Fagersta kände inte till riskerna med att låta vildsvin komma åt matavfallet.

Eva Favaro är avdelningschef hållbarhet och kommunikation på VafabMiljö. Enligt henne visste man inte att vildsvinen på tippen i Fagersta kunde leda till ASF. Foto: Per Groth

Redan 2021 hade man problem med vildsvin vid Sänkmossens avfallsstation i Fagersta. Och VafabMiljö satte upp ett tält för att hindra vildsvinen från att komma åt matavfallet. Tältet har enligt Eva Favaro, avdelningschef hållbarhet och kommunikation på VafabMiljö, gjort att man fått ner antalet vildsvin markant, men det har fortfarande rört sig vildsvin på anläggningen och de har fortfarande kommit åt att äta av matrester som funnits bland restavfallet.

Men har ni känt till att matavfallet kan leda till spridning av ASF om man låter vildsvinen komma åt det?

 – Nej, vi har inte gjort det. Man har ju precis som många andra läst om att svinpesten förekommer i andra länder, men vi har inte fått några direktiv. Det har inte varit stort alls inom avfallsbranschen, säger hon.

Och ni fick ingen information av Jordbruksverket eller andra myndigheter 2021 när ni hade större problem med vildsvinen?

– Nej. För oss så är frågan ny, svarar hon.

Enligt Eva har deras fokus tidigare enbart legat på att få ner antalet vildsvin.

– Men nu har smittan kommit och då är situationen en helt annan. Vi kommer behöva anpassa oss framåt och få nya direktiv. Vi lyssnar på myndigheterna, för vi vill också agera på rätt sätt. Vi kan avfallshantering generellt men inte kopplat till smittskydd och ASF, det är inte vårt fokus.

Nya rutiner

Enligt Eva har man även haft problem med vildsvin i Västerås. Men där har de inte kommit åt något matavfall, eftersom matavfallet körs direkt till biogasanläggningen som finns där. Tillsammans med SVA och Jordbruksverket har man nu tagit fram rutiner för hur man ska hantera anläggningen i Fagersta för att minska smittspridningen. Bland annat ska alla bilar som används inne på området rengöras och desinficeras innan de åker ut.

Katharina Gielen är smittskyddschef på Jordbruksverket. Foto: Jordbruksverket

Skickade vidare till länsstyrelsen

Jordbruksaktuellt pratar med Katharina Gielen smittskyddschef på Jordbruksverket för att höra efter vad som hände med informationen 2021.

–  Vi har ju sedan flera år jobbat med beredskap kring afrikansk svinpest och handlingsplaner. I det arbetet har jägarorganisationerna också varit med, plus väldigt många andra. Och vi har haft regelbundna så kallade samverkanskonferenser och det här har då tagits upp och vi har då bett länsstyrelserna att ta det vidare med kommunerna, säger hon till Jordbruksaktuellt.

Gjorde ni någon uppföljning för att se om det verkligen skedde?

– Jag kan inte svara på det nu.

Det har varit mycket information om ASF vid rastplatser och hamnar. Har ni missat soptipparna i den här kampanjen?

– Jag vet inte. Jag har inte varit så djupt involverad i det. Och nu är det som det är och vi kan inte säga än exakt vad som är smittkällan. Det är sådant vi arbetar med och förmodligen blir det en sannolikhetsbedömning. Vi kan ju inte säga hundra att det är det ena eller andra faktiskt, säger Katharina och fortsätter:

– Och mig veterligen så arbetas det nu parallellt med frågan om avfallsanläggningar och soptippar och riktad info. Men var vi är i det arbetet, vet jag inte. Men frågan är omhändertagen så vi gör vad vi kan nu för att styra upp saker och ting.

Men att anläggningen i Fagersta inte hade koll känns ju som en informationsbrist?

– Ja.

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 september 2023

Senaste

HKScan vill framtidssäkra svensk grisköttsproduktion

Det är medvind för svensk köttproduktion på flera sätt; självförsörjningsgraden har kommit upp på agendan och veganvindarna har vänt. Allt fler inser köttets värde som en näringsrik del av kosten, och djurens betydelse i kretsloppet. På HKScan tror man starkt på svensk grisköttsproduktion. Därför jobbar man på flera fronter för att framtidssäkra den och erbjuda uppfödarna långsiktigt hållbara förutsättningar. Inköpsdirektör Torbjörn Lithell berättar om fyra av pusselbitarna i arbetet.  

 

Kommentera