Jordbruksverket: Kärnområdet ska stängslas in

Jordbruksverket har idag beslutat att inrätta ett stängsel runt kärnområdet där afrikansk svinpest har bekräftats.

Jordbruksverket har beslutat att kärnområdet i den smittade zonen ska stängslas in. Foto: Jordbruksverket

Torsdagens pressträff sammanfattas enligt följande punkter: 

  • Inga nya fall av smittade vildsvin har konstaterats.
  • Beslut har tagits att stängsla in ett område där afrikansk svinpest har konstaterats.
  • Beslutet baseras på rekommendationer från Jordbruksverkets nationella expertgrupp.
  • Stängslet kommer huvudsakligen vara ett elstängsel.
  • Det är ännu oklart när exakt arbetet med att stängsla området kommer att påbörjas.
  • Tidsramen för hur länge stängslet kommer att stå är ännu inte fastställd, men det kan vara upp till 2 år eller längre.
  • Stängslet kommer att placeras längs befintliga vägar, järnvägar och vattendrag. I många delar av området finns redan viltstängsel. De stängsel som finns kommer att genomgå en översyn och eventuella reparationer om det behövs.
  • Befolkningen inom området kommer att behöva hantera stängslen genom lämpliga lösningar. Det finns även verksamma jordbruksföretag inom området. 

Målet med stängslingen av området är att begränsa möjligheten för smittbärande vildsvin att ta sig ut ur området. Erfarenheter från andra länder har visat att stängsling är en effektiv metod för att reducera spridningen av smittan och på sikt kunna utrota afrikansk svinpest, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. 

Förutom att hindra smittbärande vildsvin från att lämna kärnområdet, minskar stängsling även risken för att friska vildsvin utanför området tar sig in och smittas.

– Under de två veckor som gått sedan det första fallet av afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta kommun, har vi fokuserat på att kartlägga var de smittade djuren finns. Det har varit avgörande för att vi ska få en förståelse av hur utbredd smittan är. Nu vet vi tillräckligt mycket om smittans utbredning för att kunna fatta ett välgrundat beslut om vilket område som är effektivt att stängsla in, säger Jan Cedervärn, överdirektör och ordförande i Jordbruksverkets krigsorganisation.

Jobba skyndsamt

Jordbruksverket kommer att stå för kostnaderna gällande inköp av material, installation och underhåll av stängslet.

– Vi jobbar nu skyndsamt vidare med att fastställa exakt var stängslet ska vara och hur det ska utformas och vem som ska utföra arbetet. Vi kommer i den processen att föra en dialog med de markägare som blir direkt berörda, säger Jan Cedervärn.

För nuvarande kommer samma restriktioner att fortsätta gälla både inom det området som stängslas in, det vill säga kärnområdet, och i övriga delar av den smittade zonen.

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 september 2023

Senaste