Lägsta antalet grisar någonsin i Sverige

Men även antalet nötkreatur och får minskar. Det visar Jordbruksverkets senaste statistik.

 juni i år fanns totalt 1 266 000 grisar i Sverige, vilket är det lägsta uppmätta antalet någonsin. 

Sedan 2022 har antalet nötkreatur minskat med cirka 5 000 djur. Samtidigt har antalet kalvar ökat med 800. Antalet kor för uppfödning av kalvar har minskat mest, men även kvigor, tjurar och stutar har minskat i antal senaste året. Antalet mjölkkor har minskat kontinuerligt under en längre tidsperiod.

Lägsta antalet någonsin

När det gäller gris beräknas antal djur preliminärt ha minskat med 9 procent eller cirka 127 000 djur mellan juni 2022 och juni 2023. I juni i år fanns totalt 1 266 000 grisar i Sverige, vilket är det lägsta uppmätta antalet någonsin. Under det senaste decenniet har antalet grisat pendlat mellan 1,35 och 1,46 miljoner mellan åren.

Antalet suggor beräknas ha minskat med 15 procent och antalet smågrisar under 20 kilo med 10 procent senaste året. Även slaktgrisar över 20 kilo har minskat med knappt 8 procent.

Lägsta sedan 2005

Även antalet får har minskat sedan juni 2022, med 5 procent till 483 000 djur. Det lägsta antalet sedan 2005. Sedan 2017, året med flest får har antalet sjunkit med 123 000.

Den största minskningen syns inom kategorin lamm, där antalet är 25 000 färre än 2022. En minskning på 10 procent. Antalet tackor och baggar har preliminärt minskat med 2 100 djur eller knappt 1 procent.

Grisföretagaren
Tel: 019-760 94 00
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 oktober 2023

Senaste

Var med och för svensk grisproduktion framåt – sänd ditt produktionsresultat från WinPig

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast den 29 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2023. Det gäller resultat både från smågris-och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2023 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2023, det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Kommentera